Kontrolný diktát na Vybrané slová (doplňovačka)

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: filomena (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 31.03.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 131 slov
Počet zobrazení: 1 861
Tlačení: 85
Uložení: 78

Kontrolný diktát na Vybrané slová (doplňovačka)

Myšiak Hryzko býval v prepychovom príbytku. Jeho byt zíval prázdnotou. Bolo v ňom iba umývadlo a visiaca lampa. Hryzko bol nenásytný maškrtník. Sníval o rizote so sypkým syrom. Jedného dňa omylom, naozaj nie úmyselne, rozhrýzol biele mydlo. „Au, au!“ skríkol a zvýskol, „od bolesti sa mi mihá pred očami.“ Vyliečila ho ako zvyčajne myška Bylinka čajom z liečivých bylín. Potom rýchlo zmizol.

Doplň y, ý/i, í:

M__šiak Hr__zko b __val v prep__chovom pr__b__tku.

Jeho b__t z__val prázdnotou. Bolo v ňom iba um__vadlo 

a v__siaca lampa. Hr__zko bol nenás__tný maškrtník.

Sníval o r__zote so s__pkým s__rom. Jedného dňa 

om__lom, naozaj nie úm__selne, rozhr__zol biele m__dlo.

„Au, au!“ skr__kol a zv__skol, „od bolesti sa m__

m__há pred očami.“ V__liečila ho ako zv__čajne m__ška 

B__linka čajom z liečivých b__lín. Potom r__chlo zm__zol.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.021 s.
Zavrieť reklamu