Diktát pre 5. ročník – koncoročný diktát

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: tomasik (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 22.09.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 183 slov
Počet zobrazení: 1 141
Tlačení: 53
Uložení: 47

Diktát pre 5. ročník – koncoročný diktát

Začal sa jún a vonku je krásne počasie. Slnko svieti a láka nás von. V škole už opakujeme učivo a píšeme záverečné písomky. Musíme ešte zvládnuť posledné dni v škole. Sme unavení.

Pred týždňom sme boli na výlete v Bratislave. Navštivili sme Markízu a plavili sme sa po Dunaji. Žiaci z 5.B videli Vysoké Tatry. Pani učiteľky už sú tiež unavené. Opravujú testy a uzatvárajú známky.

Ani sme sa nenazdali a školský rok je za nami. Tešíme sa na prázdniny. Aký bude šiesty ročník?

Diktát pre 5. ročník – koncoročný diktát

Začal sa jún a vonk_ je krásne počas_. Slnko sviet_ a láka n_s von. V škole už opakujem_ učivo a p_šeme záverečn_ p_somk_. Mus_me ešte zvládnuť posledné dn_ v škole. Sme unaven_.

Pred t_ždňom sme bol_ na v_lete v _ratislave. Navštivili sme _ark_zu a plavil_ sme sa po _unaj_. Žiac_ z 5.B videli _ysoké _atr_. Pani učiteľk_ už sú tiež unavené. Opravujú test_ a uzatvárajú známk_.

Ani sme sa nenazdal_ a školsk_ rok je za nam_. Teš_me sa na prázdnin_. Ak_ bude šiest_ ročn_k?

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.014 s.
Zavrieť reklamu