Diktát – číslovky (7. ročník)

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: celestina (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 204 slov
Počet zobrazení: 473
Tlačení: 19
Uložení: 17

Diktát – číslovky (7. ročník)

Chodíme do školy už siedmy rok. Počas siedmich rokov sme boli viackrát na výlete.

Na prvý výlet nikdy nezabudneme. Boli sme ubytovaní v izbách s ôsmimi lôžkami. Jedným sa ubytovanie páčilo, druhí boli nespokojní. Triedna so svojimi dvadsiatimi

zverencami sa vybrala do lesa hľadať poklad. Po ôsmich minútach nás rozdelila do štyroch skupín. Jedny dievčatá po dvadsiatich ôsmich krokoch zabočili doľava.

Mali nájsť tridsaťtri rôznych kvetov v priebehu štyridsiatich siedmich minút. Prvýkrát v živote sme prežili búrku v lese. Jedni sa báli a sledovali na oblohe mnohonásobné blesky. Štyrikrát zadunel hrom. Po tridsiatich minútach sme si vydýchli.

Diktát – číslovky (7. ročník)

Chodíme do školy už siedm_ rok. Počas siedm_ch rokov sme boli viac krát/ viackrát

 na výlete. Na prv_ výlet nikdy nezabudneme. Boli sme ubytovan_ v izbách

s ôsm_m_ lôžkami. Jedn_m sa ubytovanie páčilo, druh_ boli nespokojn_. Triedna

 so svoj_mi dvadsiat_m_ zverencami sa vybrala do lesa hľadať poklad. Po ôsm_ch

m_nútach nás rozdelila do št_roch skupín. Jedn_ dievčatá po dva_siatich ôsm-ch/

dva_siatichôsm-ch krokoch zabočili doľava.Mali nájsť tr_dsaťtr- rôznych kvetov

 v priebehu št_r_dsiat_ch siedm_ch/ št_r_dsiat_chsiedm_ch minút. Prv_ krát/ Prv_krát v živote sme prežil_ búrku v lese.Jedn_ sa báli a sledovali na oblohe mnohonásobné/ mnoho násobné blesky. Št_r_krát/ Št_r_ krát zadunel hrom. Po tr_dsiat_ch minútach sme si v_d_chli.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.014 s.
Zavrieť reklamu