Diktát zo SJL pre 5. ročník – slovesá

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 174 slov
Počet zobrazení: 391
Tlačení: 24
Uložení: 23

Diktát zo SJL pre 5. ročník – slovesá

Filip sa dnes veľmi ponáhľal zo školy domov. Rýchlo si urobil domáce úlohy a čakal na príchod mamy. Teší sa na oslavu jej narodenín. Umyl riad a povysával obývačku. V záhradke odtrhol tulipány a vložil ich do vázy. Stôl prikryl bielym obrusom. Do stredu položil vázu s kvetmi. Potom ešte vyniesol kôš s odpadkami a vyvetral byt. Zrazu zistil, že pre mamu nemá darček. Čo jej len kúpi?

Diktát zo SJL pre 5. ročník – slovesá

Filip sa dnes veľmi ponáh _ al zo škol _ domov. R _ chlo si urob _ l

domáce úloh _ a čakal na príchod mam _ . Teš _ sa na oslavu jej

narodenín. Um _ l riad a pov _ sával obývačku. V záhradke o _ trhol

tulipán _ a vlož _ l ich do váz _. Stôl pr _kr _ l bielym obrusom.

Do stredu polož _ l vázu s kvetm _. Potom ešte v _niesol kôš

_ odpadkam_ a v _vetral byt. Zrazu z_ st _ l, že pre mamu nemá

darček. Čo jej len kúp _?

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.018 s.
Zavrieť reklamu