Diktát – opakovanie polrok

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: tomasik (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.04.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 125 slov
Počet zobrazení: 436
Tlačení: 12
Uložení: 11

Diktát – opakovanie polrok

Bola zima a vonku padal sneh. Starobylý hrad som videl už z diaľky. Nad vchodom visel rytiersky erb. Bol na ňom kríž a vysoký dub. Kráľovský voz rýchlo zašiel za roh. Zapýrená princezná si zakryla tvár závojom s ozdobnou výšivkou. Vtedy sa objavil namyslený rytier a vykročil k nej. Obyčajný pohľad ho však zastavil. Stuhol a radšej zmizol, aby sa nezahanbil. Cestou domov videl vydru a malú myš.

Diktát – opakovanie polrok

Bola z__ma a vonku padal sne__. Starob__lý hra__

som v__del u__ z diaľky. Na__ __chodom v__sel

r__tiersky er__. Bol na ňom krí__ a v__soký du__.

Kráľo__ský vo__ r__chlo zašiel za ro__. Zap__rená

pr__ncezná si zakr__la tvár závojom s ozdobno__

výši__ko__. __tedy sa objavil nam__slený r__tier

 a v__kročil k nej. Ob__čajný pohľad ho __šak zastavil.

Stuhol a rad__ej zm__zol, ab__ sa nezaha__bil. Cesto__

 domo__ v__del v__dru a malú m__š.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.022 s.
Zavrieť reklamu