Vybrané slová – diktáty a doplňovačky

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: tomasik (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.04.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 315 slov
Počet zobrazení: 639
Tlačení: 19
Uložení: 20

Vybrané slová – diktáty a doplňovačky

Koníky sa divo vzpínali. Rozhodol sa zakúriť. Rozsypal takmer všetku ryžu. Spurne mykol hlavou. Pošmykol sa na kúsočku mydla. Z hory sa ozývalo hrozivé zavýjanie. Neobhrýzaj si nechty! Dvíha sa prudký vietor. Spýtaj sa ho, od čoho tak chripí. Zavinula ho do perinky. Tie ruky si dobre umy!

Vybrané slová – diktáty a doplňovačky

Koníky sa divo vzp__nali. Rozhodol sa zakúr__ť. Rozs__pal takmer všetku r__žu. Spurne m__kol hlavou. Pošm__kol sa na kúsočku m__dla. Z hory sa oz__valo hroz__vé zav__janie. Neobhr__zaj si nechty! Dv__ha sa prudký vietor. Sp__taj sa ho, od čoho tak chr__p__. Zav__nula ho do perinky. Tie ruky si dobre um__!

Vybrané slová – diktáty a doplňovačky

Skryli sme sa pred dažďom. Baníci dobývali uhlie uložené v slojoch. Svojím cvalom zvírili prach. Zavýskal od radosti z plných pľúc. Čas neúprosne plynie. Vidím ho, ako zamyká dvere. Bije okolo seba a zúri. Prestri stôl! Chcel to rozprávanie trochu urýchliť. Jazyk ho svrbí, ale nič neprezradí. Brzdy silno zaškrípali.

Vybrané slová – diktáty a doplňovačky

Skr__li sme sa pred dažďom. Baníci dob__vali uhlie uložené v slojoch. Svojím cvalom zv__r__li prach. Zav__skal od radosti z plných pľúc. Čas neúprosne pl__nie. V__dím ho, ako zam__ká dvere. B__je okolo seba a zúr__. Prestr__ stôl! Chcel to rozprávanie trochu ur__chl__ť. Jaz__k ho svrb__, ale nič neprezradí. Brzdy s__lno zaškr__pali.

Vybrané slová – diktáty a doplňovačky

Plecia mu v starobe ovisli. Zakry sa teplou perinou! Neďaleko mlyna sa blýskalo. Pokrievka na hrnci nadskakuje, para divoko syčí. Zmizol jej úsmev z pier. Hodiny odbíjajú dvanástu. Hus nahnevano zasipela. Ostrí si svoje pazúriky a chystá sa na lov. Zakry si oči! Jastrí očami a cerí svoje veľké zuby. Dedo pokosil lúku.

Vybrané slová – diktáty a doplňovačky

Plecia mu v starobe ov__sli. Zakr__ sa teplou per__nou! Neďaleko ml__na sa bl__skalo. Pokrievka na hrnci nadskakuje, para divoko s__čí. Zm__zol jej úsmev z pier. Hodiny odb__jajú dvanástu. Hus nahnevano zas__pela. Ostr__ si svoje pazúr__ky a chystá sa na lov. Zakr__ si oči! Jastr__ očami a cer__ svoje veľké zuby. Dedo pokos__l lúku.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.017 s.
Zavrieť reklamu