Diktát – Zámená

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: tomasik (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.04.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 219 slov
Počet zobrazení: 502
Tlačení: 15
Uložení: 23

Diktát – Zámená

My pôjdeme dnes do kina. Vy nepôjdete s nami? Títo diváci sú z predstavenia nadšení. Niektorí sa pri potlesku postavili. Stojím si za svojím presvedčením. Neviem, kto iný by to mohol vedieť. V týchto dňoch sa o všetkom rozhodne. Podišiel k nim, aby im oznámil výsledok.

Vaši drahí všetko zvládli. Ktorí to boli? Na dovolenku však pôjde len niektorý z vás. S akýmisi spolucestujúcimi sme sa dobre porozprávali. Povedz mi, čia je táto batožina. Títo mladíci sa neboja cestovať sami. Chodia za svojimi známymi. Ktoré krajiny ste už navštívili? Naposledy sa túlali v dajakých lesoch. Ich kamarátky by rady išli do exotických krajín. Nakoniec sa dohodli a vyrazili do slovenských hôr. 

Diktát – Zámená

M__ pôjdeme dnes do k__na. V__ nepôjdete s nam__? T__to d__váci sú z predstavenia nadšen__. Niektor__ sa pri potlesku postav__li. Stoj__m si za svoj__m presvedčením. Neviem, kto in__ by to mohol vedieť. V t__chto dňoch sa o všetkom rozhodne. Pod__šiel k nim, ab__ im oznámil v__sledok.

Vaši drah__ všetko zvládli. Ktor__ to boli? Na dovolenku však pôjde len niektor__ z vás. S ak__mis__ spolucestujúc__mi sme sa dobre porozprávali. Povedz m__, čia je táto batožina. T__to mlad__ci sa neboja cestovať sam__. Chodia za svoj__mi__znám__m__. Ktoré krajin__ ste už navštívili? Naposledy sa túlali v dajak__ch lesoch. Ich kamarátk__ by rad__ išli do exotick__ch krajín. Nakoniec sa dohodli a v__razili do slovensk__ch hôr. 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu