Diktát na pravopis podstatných mien zakončených na -r,-l (8. ročník)

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: wanna (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.06.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 217 slov
Počet zobrazení: 204
Tlačení: 10
Uložení: 10

Diktát na pravopis podstatných mien zakončených na -r,-l (8. ročník)

Niekoľko expedícií sa už pokúšalo objaviť miesta, kde sa vyskytovali dinosaury. Pri vykopávkach fosílií strávili roky. Podľa nájdených zvyškov výtvarníci zhotovili kópie tak, aby bolo vidno všetky detaily. Konštruktéri zostrojili modely. Niektoré môžeme vidieť v múzeách, iné sú zatiaľ v depozitári. Na lebkách dinosaurov sa zachovali rozličné hroty a kly.

Predpokladá sa, že ich používali na obranu pred predátormi. Nemáme však nijaké doklady, ktoré by podporovali tieto hypotézy. V redakcii jedného týždenníka uviedli informácie, že mnohé iné zaujímavé materiály sú uvádzané aj v rôznych encyklopédiách. Americkí pracovníci v interiéri jedného terária vystavili zaujímavé exponáty.

Diktát na pravopis podstatných mien zakončených na -r,-l (8. ročník)

Niekoľko exped-ci- sa už pokúšalo objaviť miesta, kde sa v-sk-toval- d-nosaur-. Pri v- kopávkach fosíli- strávili rok-. Podľa nájden-ch zv-ško- výtvarníci zhotovili kópie tak, aby bolo v- dno všetky detail- . Konštruktér- zostrojili model-.Niektoré môžeme v-dieť v múzeách, iné sú zatiaľ v depozitár-. Na lebkách dinosaurov sa zachovali rozličné hrot- a kl-.

Predpokladá sa, že ich používali na obranu pred predátorm-. Nemáme však nijaké doklad-, ktoré b-podporovali tieto h-potéz-. V redakcii jedného týžde- -íka uviedli informácie, že mnohé iné zaujímavé materiál- sú uvádzané aj v rôzn-ch enc-klopédi- ch. Americk- pracovníci v interiér- jedného terária v- stavili zaujímavé exponát- .

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Diktát na pravopis podstatných mien zakončených na -r,-l (8. ročník)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.014 s.
Zavrieť reklamu