Diktát – polročný 5. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: wanna (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.06.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 180 slov
Počet zobrazení: 236
Tlačení: 7
Uložení: 7

Diktát – polročný 5. ročník

Naša vlasť Slovensko je krásna krajina. Toľko krásy vidíš málokde. Aj ľudia sú tu šikovní . Ich šikovnosť sa prejavuje na každom kroku. Zručnosť, usilovnosť a múdrosť Slovákov je vo svete známa. Veľa ľudí ďaleko za hranicami pozná také mená ako Milan Rastislav Štefánik, Móric Beňovský alebo Peter Dvorský.

Turisti zo zahraničia obdivujú končiare Vysokých Tatier, nízkotatranskú prírodu, Dobšinskú ľadovú jaskyňu či Spišský hrad. Ten svojou rozlohou patrí k najväčším v strednej Európe. Máme byť na čo pyšní.

Pravopisné javy:

  1. Ovládanie základných pravidiel pravopisu
  2. Nominatív plurálu
  3. Písanie vlastných podstatných mien
  4. Písanie veľkých písmen vo viacslovných pomenovaniach
  5. Prípony podstatných mien

Diktát – polročný 5. ročník

Naša vlasť -lovensko je krásna krajina. Toľko krás- v- díš málokde. Aj ľudia sú tu šikovn- . Ich šikovnosť sa prejavuje na každom kroku. Zručnosť, usilovnosť a múdrosť - lovákov je vo svete známa. Veľa ľudí ďaleko za hranicam- pozná také mená ako –ilan - astislav - tefánik, Móric Beňovský alebo -eter -vorský.

Turist- -o zahraničia obdivujú končiare - sokých -atier, -ízkotatranskú prírodu, -obšinskú -adovú -askyňu či -pišský -rad. Ten svojo- rozloho- patrí k najv- -ším v - trednej -urópe. Máme b-ť na čo p- šn- .

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.017 s.
Zavrieť reklamu