Diktát – polročný 8. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: wanna (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.06.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 270 slov
Počet zobrazení: 269
Tlačení: 12
Uložení: 8

Diktát – polročný 8. ročník

Ľudí už oddávna lákali hviezdy trblietajúce sa za krásnych jasných nocí vysoko na oblohe. Po viacerých neúspešných pokusoch um a vôľa človeka predsa len zvíťazili. Za prvými letmi na kratšie vzdialenosti nasledovali lety cez moria a oceány. Ani lety do vesmíru nenechali na seba dlho čakať.

Odvážni kozmonauti sa voľne vznášali vo vesmírnom priestore, ba dokonca sa poprechádzali i po Mesiaci. Žiaľ, nie všetky prieskumné lety skončili šťastným návratom posádky na Zem. V roku 1986 explodovala sedemdesiattri sekúnd po štarte vesmírna loď, na palube ktorej boli siedmi kozmonauti.

Udalosťou boli šokovaní nielen prítomní diváci, ale aj sami zodpovední pracovníci v riadiacom stredisku. A predsa človek znovu sadne do vesmírnej lode a vydá sa na ďalšiu cestu za poznaním.

Pravopisné javy:

  1. Ovládanie základných pravidiel pravopisu
  2. Nominatív plurálu
  3. Písanie vlastných podstatných mien
  4. Písanie čiarky v súvetí

Diktát – polročný 8. ročník

Ľudí už o- - ávna lákali hviezd- trblietajúce sa za krásn- ch jasn- ch nocí v-soko na oblohe. Po viacer- ch neúspešn- ch pokusoch um a vôľa človeka predsa len zv- ťazil-. Za prv- m- letmi na kra- šie vzdialenosti nasledovali lety cez moria a oceán- . Ani lety do vesmíru nenechal- na seba dlho čakať.

Odvážn- kozmonauti sa vo- ne v- nášali vo vesmírnom priestore ba dokonca sa poprechádzali i po - esiaci. Žiaľ nie - šetky prieskumné let- skončili šťastn- m návratom posádky na - em. V roku 1986 explodovala sedemdesiat tri sekúnd po štarte vesmírna loď, na palube ktorej boli siedm- kozmonauti.

Udalosťo- boli šokovan- nielen prítomn- diváci, ale aj sam- zodpovedn- pracovníci v riadiacom stredisku. A pre- sa človek znovu sadne do vesmírnej lode a v- dá sa na ďalšiu cestu za poznaním.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.014 s.
Zavrieť reklamu