Vstupný diktát – 6. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: wanna (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.06.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 373 slov
Počet zobrazení: 347
Tlačení: 15
Uložení: 13

Vstupný diktát – 6. ročník

Jankina mama sprevádza ľudí vo vlaku. Viezli sme sa s ňou na školský výlet do Vysokých Tatier. Natešení spolužiaci obsadili celý vagón. Spievali rôzne piesne a veselo sa zabávali. Cesta ubehla veľmi rýchlo.

Ubytovali sme sa v horskej ubytovni. Mala až päť poschodí. Vedúca nám ukázala naše izby s nádherným výhľadom na štíty hôr. Ráno ich celé zahalila hmla. S radosťou sme prijali návrh učiteľky navštíviť mestečko Štrbské Pleso.

Bol to náš najkrajší zážitok. Návrat domov sme si spríjemnili sladkým prekvapením v malej cukrárni.

Vstupný diktát – 6. ročník

Jank_na mama sprevádza ľudí vo vlaku. Viezl_ sme sa s ňou na školsk_ v_let do _ysokých _atier. Natešen_ spolužiac_ obsadil_ cel_ vagón. Spieval_ rôzne piesne a veselo sa zabával_. Cesta ubehla veľmi r_chlo.

Ub_tovali sme sa v horskej ub_tovni. Mala až p_ť poschodí. Vedúca nám ukázala naše izb_ s nádhern_m výhľadom na štít_ hôr. Ráno ich celé zahalila hmla. S radosťo_ sme prijal_ návrh učiteľk_ navštíviť mestečko _trbské _leso.

Bol to náš najkrajš_ zážitok. Návrat domov sme si spríjemnil_ sladk_m prekvapením v malej cukrárn_.

Vstupný diktát – 6. ročník

Radi spomíname na prázdniny. Niekto ich prežil u starých rodičov na dedine, iní v zahraničí pri mori. Ja som bol pri Jadranskom mori. Potápali sme sa s kamarátkou Jankou. Navštívil som aj babku na Orave. Susedov chlapec a ja sme chodievali na rybačku. V oravských bystrinách je veľa rýb. Bol som aj v tábore vo Vyšných Ružbachoch. Mali sme bohatý program. Počas nočnej indiánskej hry sme museli zdolávať mnohé prekážky. Bál som sa vysokých stromov. Vyzerali ako obry z rozprávok.

Pravopisné javy:

  1. Ovládanie základných pravidiel pravopisu
  2. Prípony –ov, ou
  3. Písanie –i -,í, -y, -ý po mäkkých, tvrdých a obojakých spoluhláskach ( vo vybraných slovách)
  4. Písanie vlastných podstatných mien
  5. Nominatív plurálu

Vstupný diktát – 6. ročník

Rad- spomíname na prá- - nin-. Niekto ich prežil u star- ch rodičo- na dedine, in - v zahraničí pri mori. Ja som bol pri - adranskom mori. Potápal - sme sa - kamarátko - Janko -. Navštívil som aj ba - ku na -rave. Susedo- chlapec a ja sme chodievali na r -bačku. V -ravských b - strinách je veľa r -b. Bol som aj- tábore vo - yšných - užbachoch. Mal- sme bohat- program. Počas nočnej - ndiánskej hry sme museli zdolávať mnohé preká- ky. Bál som sa v- sokých stromo-. V- zerali ako obr- z rozprávok.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.017 s.
Zavrieť reklamu