Výstupný diktát – 5. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: wanna (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.06.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 181 slov
Počet zobrazení: 692
Tlačení: 25
Uložení: 19

Výstupný diktát – 5. ročník

Väčšina kvetov už odkvitla. Blíži sa vytúžené leto . Končí sa školský rok. Pre mnohých bol úspešný. Niektorí žiaci so svojimi výsledkami neboli spokojní. Rozhodli sa budúci školský rok pridať v učení a pravidelne sa pripravovať. Prázdniny chcú prežiť so svojimi rodičmi a s kamarátmi. Očakávajú pekné zážitky a slnečné počasie. Chcú si užiť vody na kúpaliskách v Košiciach a blízkom Maďarsku. Tešia sa aj na pobyty pri Jadranskom mori.Po dvoch mesiacoch zaslúženého voľna príde opäť tvrdá práca.

Zameranie : Základné pravopisné pravidlá, ktoré žiaci preberali v 5. roč.

Výstupný diktát – 5. ročník

V- čšina kveto- už o- kvitla. Blíži sa v-túžené leto . Končí sa školsk- rok. Pre mnoh- ch bol úspešn-. Niektor- žiaci -o svojimi v-sledkami neboli spokojn-. Rozhodl- sa budúci školský rok pridať v učení a pravidelne sa pripravovať. Prázdnin- chcú prežiť -o svoj- mi rodičmi a s kamarátm- . Očakávajú pekné zážitk- a slnečné počasie. Chcú si užiť vody na kúpaliskách v -ošiciach a blí - kom - aďarsku. Tešia sa aj na pob- ty pri -adranskom mori. Po dvoch mesiacoch zaslúženého voľna príde op - ť tvrdá práca.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.024 s.
Zavrieť reklamu