Výstupný diktát – 8. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: wanna (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.06.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 275 slov
Počet zobrazení: 922
Tlačení: 27
Uložení: 23

Výstupný diktát – 8. ročník

Na Bratislavskom hrade bývajú často vojenské prehliadky čestnej stráže. Konajú sa pri príležitosti návštevy vzácnych hostí. Na nich sa zúčastňujú aj obyvatelia Bratislavy, aby videli slávnostný ceremoniál.

Hrad má štvorcový pôdorys a hrubé hradby. Tie si pamätajú nejednu historickú udalosť z našich dejín. Hradný kopec na úpätí Malých Karpát slúžil ako pevnosť. Aj starí Slovania tu zanechali svoje stopy. Začiatkom devätnásteho storočia obsadili hrad Napoleonovi vojaci. Spôsobili požiar, pri ktorom hrad vyhorel. 

Niekdajšie pyšné sídlo sa pomaly menilo na hŕbu skál. Až v päťdesiatych rokov nášho storočia sa začalo s jeho obnovou. Dnes je dôstojnou dominantou Bratislavy, hlavného mesta Slovenska. Z hradu je pekný výhľad na široký a mohutný Dunaj. V tesnej blízkosti vstupnej brány je budova Národnej rady Slovenskej republiky.

ZAMERANIE :

Všeobecné pravopisné pravidlá, ktoré žiaci preberali v 8. roč.

Výstupný diktát – 8. ročník

Na -ratislavskom hrade b-vajú často vojenské prehliadky če -- nej stráže. Konajú sa pri príležitosti návštev- vzácn-ch hostí. Na nich sa zúčastňujú aj ob- vatelia Bratislav- aby v-deli slávnostn- ceremon-- l.

Hrad má štvorcov- pôdor-s a hrubé hradb-. Tie si pamätajú nejedn- h- storickú udalosť z naš- ch dejín. Hradný kopec na úp- tí -alých - arpát slúžil ako pevnosť. Aj star- -lovania tu zanechal- svoje stopy. Začiatkom dev-tnásteho storočia obsadili hrad –apoleonov- vojaci. Spôsobili požiar pri ktorom hrad v-horel .

Niekdajšie p-šné sídlo sa pomal- menilo na hŕbu skál. Až v p- - esiat-ch rokov nášho storočia sa začalo - jeho obnovo-. Dnes je dôstojno- dominanto- Bratislav- hlavného mesta -lovenska. - hradu je pekný v-hľad na širok- a mohutný -unaj. V tesnej blí- kosti v-tupnej brány je budova - árodnej - ady - lovenskej - epubliky.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#Výstupný diktát 8 ročník


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.019 s.
Zavrieť reklamu