Stavebné sporenie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ref_allfor (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.01.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 450 slov
Počet zobrazení: 3 193
Tlačení: 202
Uložení: 241

Definícia stavebného sporenia

Stavebné sporenie je štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky určené na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Použitie stavebného sporenie je účelové a stanovené zákonom. Stavebné sporenie sa riadi zákonom o ochrane vkladov, čo umožňuje klientom bezpečne investovať svoje finančné prostriedky. Klient popri stavebnom sporení môže požiadať aj o stavebný úver, ale nemusí a môže ďalej len pokračovať v sporení a po uplynutí stanovenej doby nasporené prostriedky vybrať bez poplatku.

Na čo je možné využiť stavebné sporenie

Stavebné sporenie možno použiť na zabezpečenie bývania, modernizáciu bytu či domu alebo ich rekonštrukciu, na výstavbu rodinného domu a iných záväzkov súvisiacich s týmito účelmi alebo na obnovu bytových domov v spoločenstve vlastníkov. Stavebné sporenie je teda účelové sporenie. Pri výbere nasporenej sumy pred uplynutím šiestich rokov alebo pri poskytnutí úveru požadujú sporiteľne dokladovanie využitia finančných prostriedkov na stavebné účely.

Získanie štátnej prémie

Súčasťou stavebného sporenia je aj štátna prémia, ktorou štát podporuje bývanie a výstavbu. Výška stavebnej prémie je stanovená v zákone o štátnom rozpočte a každoročne sa mení. Pokiaľ chce klient získať štátnu prémiu musí si sporiť minimálne šesť rokov. Štátna prémia sa pripisuje klientovi  na účet vždy ku koncu kalendárneho roka. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz, a to sporenie, kedy si klient ukladá finančné prostriedky na účet, kde sa mu okrem vložených prostriedkov pripisujú aj úroky a štátna prémia a v druhej fáze môže klient získať stavebný úver.
Výhodnosť takéhoto sporenia
Kto chce pravidelne sporiť pomerne malé čiastky a neplánuje využitie peňazí skôr než o šesť rokov, nemôže si vybrať lepší spôsob sporenia, než je stavebné. Vklady sa každoročne zhodnocujú o vopred stanovený úrok a o štátny príspevok, ktorý je stanovený na tridsať percent z ročne usporenej čiastky. Maximálne môže každý občan Slovenskej republiky získať od štátu ročne 66,39 eur bez ohľadu na to, či usporené peniaze použije na zlepšenie bytovej situácie alebo na niečo iné.

História stavebného sporenia

Stavebné sporenie uviedla na slovenský finančný trh 16. novembra 1992 Prvá stavebná sporiteľňa pre riešenie bytovej otázky aj s podporou štátu poskytovaním štátnej prémie. Neskôr začali ponúkať stavebné sporenie aj ďalšie dve sporiteľne - VÚB Wustenrot a ČSOB Stavebná sporiteľňa.
Pôvodne predstavovala štátna prémia 40% z maximálneho ročného vkladu 15 000.- Sk, čo znamenalo pre sporiteľa úročenie sumy 21 000 Sk 3% úrokom p.a. Neskôr jej výška bola znížená na 30% a na pripísanie maximálnej prémie 6000.- Sk bolo treba vložiť 20 000.- Sk. Výška štátnej prémie postupne klesala a dnes percento a sumu pre získanie maximálnej štátnej prémie v príslušnom roku určuje štát podľa vzorca, ktorý zohľadňuje predovšetkým výšku úrokových sadzieb štátnych dlhopisov. V tomto období stavebné sporiteľne ponúkajú ako výhodnejší produkt poskytovanie úverov a medziúverov s nižšími úrokovými sadzbami, ktoré sú fixné počas celej doby splácania a umožňujú aj predčasné splatenie úveru bez následných poplatkov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vyrobna logistika #sporiteľňa


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033