Bankový prevod

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ref_allfor (16)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 444 slov
Počet zobrazení: 1 553
Tlačení: 139
Uložení: 156

Elektronické bankovníctvo sa vyvinulo zo služby, realizovanej prostredníctvom elektronických médií v 80. rokoch 20. storočia. Prenos informácií bol zabezpečovaný prostredníctvom terminálov, napojených na banku telefónnou linkou. Masívnemu rozšíreniu online bankovníctva napomohlo až sprístupnenie internetu pre verejnosť a domácnosti.

Bankový prevod je najčastejšou formou prevodu finančných prostriedkov medzi osobami, inštitúciami a ich bankovými účtami. Prevod môže byť bezhotovostný medzi dvomi účtami, alebo vložením hotovostnej čiastky na účet.

Bankový prevod môžeme vykonať rôznymi spôsobmi.

Patria sem:

- Priamy prevodný príkaz

- Trvalý prevodný príkaz

- Hromadný prevodný príkaz

- Príkaz na inkaso

Pomocou priameho prevodného príkazu sa realizujú jednorazové platby rôzne veľkých súm. Trvalý príkaz funguje na báze pravidelného posielania presne stanovenej výšky peňazí na vybraný účet v stanovený deň. Po nastavení takého príkazu bude banka posielať tieto peniaze automaticky a za klienta. Hromadným príkazom je možné realizovať niekoľko prevodov z daného účtu naraz. Je to výhodnejšie, pretože banka bude účtovať iba jeden poplatok za vykonanie príkazu. Príkaz na inkaso sa využíva pri pravidelných platbách, ktoré ale nemajú rovnakú výšku, napríklad platba za telefón.

Bezhotovostný bankový prevod je možné vykonať prostredníctvom internet bankingu (elektronicky), tiež je možné ho vykonať jednoduchým vyplnením formulára „príkaz na úhradu“ na pobočke banky alebo aj telefonickým bankovníctvom či poslaním e-mailu resp. faxu s platobnými detailmi. Cez internet banking je možné platiť aj prostredníctvom bankovej aplikácie v smartfóne (mobil banking).

Príkaz na úhradu obsahuje nasledujúce údaje:

- číslo účtu a kód banky príjemcu

- číslo účtu a kód banky platiteľa (pri bezhotovostných prevodoch)

- čiastka k úhrade

- mena transakcie

- dátum splatnosti transakcie

- podpisy (na pobočke)

- variabilný, konštantný či špecifický symbol (nie sú povinné)

Druhy bankových prevodov

1. Tuzemský bankový prevod – ide o platby realizované v rámci SR

2. Regulovaný prevod (prevod v rámci EÚ a EHP) -forma cezhraničného prevodu. Od 1. júla 2003 medzibankový prevod v rámci EÚ. Ide o najjednoduchší prevod v rámci členských krajín eurozóny.

3. SEPA prevod - Single Euro Payments Area (jednotný priestor platieb v eurách). Implementácia SEPA umožňuje v rámci eurozóny realizáciu platobného prevodu z bankového účtu alebo karty takmer rovnako lacno a rýchlo ako pri tuzemskej platbe. Od 1.2.2014 prešli banky na systém SEPA, teda jednotná platobná oblasť, kde všetky platby eurách sú pripísané na účet príjemcu nasledujúci deň po odpísaní finančných prostriedkov z účtu odosielateľa bez ohľadu na to, či ide o platbu odosielanú v rámci Slovenskej republiky, alebo do zahraničia.

4. Bankový prevod mimo krajín EÚ (zahraničný bankový prevod).

Poplatky pri bankových prevodoch

Poplatky pri tuzemských, regulovaných a zahraničných prevodoch (mimo EÚ) si každá banka stanovuje individuálne. Pri regulovaných a SEPA prevodoch by bankové poplatky nemali byť vyššie ako pri tuzemských bankových prevodoch. Pri zahraničnom bankovom prevode mimo EÚ môže byť výška bankového poplatku aj niekoľko desiatok EUR.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#sepa #internet banking


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012