Bankový systém

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Chlapec ref_allfor (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 438 slov
Počet zobrazení: 2 068
Tlačení: 118
Uložení: 124

Bankový systém

Situácia pred rokom 1989: existovalo niekoľko bánk, s presne určenými bankovými operáciami

- Štátna banka Československá ( PO)

- Československá sporiteľňa (obyvateľstvo)

- Československá obchodná banka (devízové operácie)

- Investičná rozvojová banka (bytová výstavba štátu)

- Živnobanka ( špeciálne operácie v zahraničí)

Situácia po roku 1989 -Delenie bankových systémov:

a) podľa existencie inštitucionálneho oddelenia centrálnej banky od komerčných bánk:

  • jednostupňový (Kuba, S. Kórea) 
  • dvojstupňový ( vo väčšine krajín): zabezpečuje vnútornú a vonkajšiu stabilitu meny, komerčných bánk, stimuluje rozvoj finančného trhu, 

b) podľa existencie oddelenia výkonu bankových činností od investičných činností:

- univerzálne bankovníctvo

- zmiešané bankovníctvo

- oddelené bankovníctvo

1.jednostupňová banková sústava

2. dvojstupňová banková sústava

1. jednostupňová – banková sústava, pri ktorú je charakteristická existencia jedinej inštitúcie, ktorá vykonáva funkcie centrálnej banky a zároveň aj funkcie komerčných bánk. Spravidla funguje v inej než trhovej ekonomike, teda v centrálne plánovanej ekonomike.

Príkladom takejto BS bola aj naša BS do roku 1989, kedy existovala jedna banka – Štátna banka československá (ŠBČS), ktorá plnila nasledovné funkcie:

- emisia bankoviek a mincí

- riadenie peňažného obehu

- realizácia peňažnej politiky

- financovanie firiem

Popri nej ešte reálne existovali aj Slovenská štátna sporiteľňa a Živnobanka, ktoré prijímali vklady a poskytovali úvery a takisto ČSOB, ktorá mala na starosti obchody so zahraničím.

Charakteristické znaky:

1. nepripúšťa sa ani teoretická možnosť inflácie – ani v prípade nadmernej emisie peňazí

2. vznikajú vynútené úspory – v dôsledku nerovnováhy medzi ponukou a dopytom

3. poskytovanie úverov na iných než komerčných princípoch

4. samostatné banky – možnosť krachu týchto bánk bola vylúčená. Fungovali, ale nikto sa nezaujímal o ich hospodársky výsledok

5. ŠBČS mala pasívny charakter – evidovala finančné toky, bez možnosti ovpyvňovať ich

2. dvojstupňová banková sústava – štandardné usporiadanie, typické pre moderné ekonomiky

1. stupeň – funkcie centrálnej banky CB

2. stupeň – sieť komerčných bánk KB.

Funkcie 2. Stupňa, podľa oddelenia činností v KB existujú 3 subsystémy bankového systému:

a) systém univerzálneho bankovníctva

b) systém oddeleného bankovníctva

c) systém zmiešaného bankovníctva

a) KB univerzálneho charakteru vykonáva činnosti v oblasti investičného aj komerčného bankovníctva – prijíma vklady, poskytuje úvery a obchoduje s CP – prevláda v Európe – pripúšťa možnosti špecializácie

b) Systém oddeleného bankovníctva predpokladá striktné oddelenie investičného bankovníctva (emisia a umiestnenie CP) od komerčného bankovníctva (vklady a úvery). Po hospodárskej kríze v USA, kedy skrachovalo veľa bánk, sa zisťovali príčiny tohto krachu. Bol prijatý Glass- Steaglov zákon. Riešením bolo práve striktné oddelenie komerčného a investičného bankovníctva. Toto oddelenie fungovalo donedávna, v 90.- tych rokoch sa striktné rozdiely potierajú – investičné a komerčné bankovníctvo majú spoločné črty. Systém oddelenia dodnes funguje v Japonsku, no aj tam sa od toho pomaly upúšťa.

c) Základom systému zmiešaného bankovníctva je takisto oddelenie investičného bankovníctva od komerčného, pričom rizikové činnosti vykonávajú dcérske spoločnosti.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#bankový systém #bankovnictvo #bankovnictvo ekonomika #komerčné #sporitelna


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017