DzP FO

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kramarl (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 02.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 390 slov
Počet zobrazení: 1 332
Tlačení: 78
Uložení: 69

DzP FO

§6

Ø Príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva

Ø Príjmy zo živnosti

Ø Príjmy z činnosti sprostredkovateľov

Ø Príjmy znalcov a tlmočníkov, prof. Športovcov

Ø Príjmy spoločníkov VOS, KS

Ø Príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu

Ø Príjmy z činnosti kt. nie sú živnosťou ani podnikaním (notár, exekútor, súkromný lekár)

Ø Úroky z peňažných prostriedkov na podnikateľských účtoch

Ø Príjem z predaja podniku alebo jeho časti

ZD §6 = P – V

Výdavky:

I. Preukázateľné

II. Paušálne

Paušálne – neplatiči DPH

- 60% z príjmu (zahrnuté všetko okrem zaplatených odvodov do poist.)

- Najviac do výšky 20 000€

§7

Ø Príjmy z kapitálového majetku

Ø Úroky a iné výnosy z cenných papierov

Ø Úroky z výhry a iné výnosy z vkladov na vklad. Knižkách, účtoch, účet staveb. Sporenia

Ø Výnosy zo zmeniek, dlhopisov, úroky z poskyt. Pôžičiek

- Pri týchto príjmoch sa zväčša daň vyberá zrážkou

 

§8 ( ostat. Príjmy) 

Ø Príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z poľnohosp. Výroby

Ø Príjmy z prevodu cenných papierov, výhry v lotériách

ZD príjmov z §8 = P-V 

Príjmy oslobodené od dane

Ø Príjem z predaja nehnuteľností, ak uplynulo 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku

Ø Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade, ak mal poručiteľ vo vlastníctve nehnuteľnosť aspoň 5 rokov.

Ø Príjem z prenájmu a z príležitostných činností, ak nepresiahne v zdaňovacom období 500eur, ak presiahne, zdaňuje sa len suma nad 500eur.

Ø Príjem z prevodu cenných papierov a z prevodu podielu s.r.o. , KS, ak po odpočítaní výdavkov nepresiahne 500eur

Ø Výživné, príspevky v nezamestnanosti, a iné podpory a dávky

Nezdaniteľné časti základu dane

Ø Je to časť základu dane daňovníka, kt. sa nezdaňuje.

Ø Suma sa vyvíja podľa sumy životného minima

2017 – 3803,33€ nezdaniteľná položka na rok (316,94€ - mesačná)

2018 – 3830,02€ -//- (138,16€ - mesačná)

Nedotknuteľnú položku možno uplatniť:

1. Daňovník

2. Manžel/ka, kt. žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a nemajú vlastný príjem, resp. majú nižší príjem ako ročná nezdaniteľná časť.

SADZBA DANE

- 19% do základu dane cca 35 000€, nad túto hranicu je to 25%.

DAŇOVÉ PRIZNANIE

- Podáva sa do 31. marca, dovtedy treba daň aj zaplatiť.

- Priznanie podáva každý podnikateľ, ostatný sú povinný podať priznanie, ak dosiahli príjem viac ako 50% z nezdaniť. Položky. Termín si môžete predĺžiť do 30.06.

DAŇOVÝ BONUS

- Daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaň. Príjmy podľa §5 alebo §6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (2017= 2110€), môže si uplatniť na každé vyživované dieťa daňový bonus vo výške 21,41€ /dieťa/mesiac.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#dane z príjmu #DzP FO #DzP


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011