Účtovanie mzdy + výpočet

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 26.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 357 slov
Počet zobrazení: 631
Tlačení: 22
Uložení: 21

Účtovanie mzdy + výpočet

Na sledovanie miezd a odmien v celkovej brutto výške sú určené 2 účty:

  • 521 - Mzdové náklady
  • 522 - Príjmy spoločníka a členov zo závislej činnosti

Hrubá mzda zahŕňa mzdu, prémie, príplatky, náhrady miezd, doplatky, odmeny. Je to celkový príjem zo závislej činnosti či už v peňažnej al. naturálnej forme

Výpočet mzdy:

Prehľad odvodov pre zamestnanca a zamestnávateľa

 

Zamestnanec

Zamestnávateľ

ZP

4 % z HM

10 % z HM

NP

1,4 % z VZ

1,4 % z VZ

DP - starobné

4 % z VZ

5 % z VZ

Starobné dôchodkové sporenie

neplatí

9 % z VZ

DP - invalidné

3 % z VZ

3 % z VZ

UP

neplatí

0,8 % z VZ

P v N

1 % z VZ

1 % z VZ

Garančné poistenie

Neplatí

0,25 % z VZ

Rezervný fond solidarity

neplatí

 
     
 

13,4 %

35,2 %

VZ = vymeriavací základ

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu poskytovať mzdu. Mzda plní svoju funkciu hlavne vtedy ak motivuje zamestnanca k vyššiemu a lepšiemu výkonu. Nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. Mzdové podmienky musia byť rovnaké pre všetkých.

Za mzdu sa nepovažuje:

  • odstupné, podiely na zisku, cestovné náhrady
  • provízia, osobné ohodnotenie, odmeny

Toto sú len doplnkové mzdové formy.

Sociálna funkcia mzdy spočíva v tom, že mzda slúži na zabezpečenie zákl. život. potrieb zamestnanca.

Formy mzdy:

  • naturálna - možno poskytovať výrobky, služby, výkon. Môže byť poskytovaná len so súhlasom zamestnávateľa a môže tvoriť len časť mzdy.
  • mzda v cudzej mene
  • časová - je najrozšírenejšou formou mzdy, jej základom je doba výkonu práce. Je závislá od dĺžky prac. času.
  • úkolová - závisí od počtu vyrobených výrobkov al. výkonov. Používa sa najmä v prípadoch keď zamestnanci môžu ovplyvniť rozsah vykonávanej práce.
  • podielová - je určená podielom zamestnanca na tržbách za T, al. S a to za určité obdobie (najčastejšie za obd. 1 mesiaca). Uplatňuje sa najmä v obchode a v oblasti služieb.

Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v prac. zmluve. Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ zamestnancovi poskytnúť preddavok na mzdu (záloha). Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný doklad, ktorý obsahuje údaje o jednotlivých zložkách mzdy (výplatná páska).

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#postup výpočtu miezd

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014