Platobný styk

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 15.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 269 slov
Počet zobrazení: 454
Tlačení: 27
Uložení: 35

Platobný styk

V zahraničí môžeme využívať rôzne spôsoby platby.

Hotovostný platobný styk vyžaduje poznať mince a bankovky danej krajiny.

Bezhotovostný platobný styk

  1. CESTOVNÝ ŠEK- je to cenný papier vystavený bankou, alebo medzinárodnou spoločnosťou ako poukážka na výplatu na ňom uvedenej peňažnej sumy v určitej mene Návštevník si cestovný šek môže kúpiť pred odchodom so svojej krajiny za vlastnú menu, prípadne za menu, na ktorú znie. Výhodu cestovných šekov je široká možnosť ich použitia a zameniteľnosti za hotovosť, neobmedzená platnosť.
  1. CESTOVNÝ AKREDITÍV- je poverovacia listina, ktorú dáva banka zahraničnému bankovému miestu ako príkazom aby do určeného termínu a za určitých podmienok (pr. predloženie pasu) vyplatia poverenej osobe predpísanú sumu naraz alebo postupne. Účelom akreditívu je získať potrebnú nie však zbytočne vysokú hotovosť (z dôvodu využívania platobných kariet, význam akreditívu upadá)
  1. PLATOBNÁ KARTA- je preukaz klienta, ktorý oprávňuje klienta nakupovať bezhotovostne tovar a služby, alebo vyberať hotovosť z bankových automatov. Na každej karte je uvedený názov a číselný kód banky, ktorá ju vydala, názov a logo spoločnosti, ktorej je banka členom (VISA, MAESTERCARD) meno držiteľa, platnosť karty, vzorový podpis držiteľa, číslo karty.
  1. ZMENÁRENSKÉ SLUŽBY- poskytovanie zmenárenských služieb upravujú normy divízneho práva, ako aj predpisy vydané ministerstvom financií a NBS. Potrebné je rozlišovať pojmy valuty a devízy.

Valuty = sú bankové mince v cudzej mene tzv. hotovostné peniaze

Devízy= sú peňažné prostriedky v bezhotovostnej podobe, pr. na účtoch, zmenky

  1. ZMENÁRENSKÉ MIESTA- Sú bankové a nebankové miesta. Zmenáreň je oprávnená používať vlastné kurzy. Za poskytnuté služby je oprávnená účtovať si poplatok v tuzemskej mene
  1. KURZY A POPLATKY- musia byť umiestnené na viditeľnom mieste. Kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene je vzájomný pomer podľa, ktorého sa uskutočňuje nákup alebo predaj. Kurzy sa zaznamenávajú na kurzovom liste. NA Slovenku vydáva kurzový list NBS.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021