Poľovníctvo

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 17.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 319 slov
Počet zobrazení: 151
Tlačení: 13
Uložení: 11

Poľovníctvo

Odbor, ktorý sa zaoberá chovom, ochranou, zušľachťovaním a lovom zveri a hospodárskym zhodnocovaním úlovkov. Prvý poľovnícky časopis na Slovensku bol Nimrod. Patrón poľovníkov je sv. Hubert.

Slovenský poľovnícky zväz (sídlo Bratislava) je najväčšia slovenská poľovnícka organizácia. Podieľa sa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

Podmienky výkonu poľovníka:

 • zložené skúšky z poľovníctva (Slovenská poľovnícka komora)
 • poľovnícky lístok (osoba staršia ako 16 rokov), preukaz
 • člen poľovníckeho spolku
 • poistenie proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva
 • povolenie na lov zveri (vydáva ho užívateľ poľovného revíru)

Významy poľovníctva:  hospodársky význam, má ochranársku a ekologickú funkciu, kultúrny a rekreačno-športový význam.

Poľovníctvo produkuje: divinu, srsť, kožu, kožušinu, rohovinu, parožie.

Poľovnícka výzbroj: poľovná zbraň, strelivo, siete, pasce na lapanie zveri.

Poľovnicky výstroj: oblek, obuv, plecniak, poľovnícky nôž, oporná palica, sedačka.

Poľovnícke potreby: ďalekohľad, vábničky, poľovnícky pes (napr. anglický kokeršpaniel, jazvečík, maďarská vyžla, bulteriér, slovenský hrubosrstý stavač).

Poľovnícke rozdelenie zveri:

Zver užitková

 • srstnatá
 • veľká – jeleň, daniel, kamzík, diviak, muflón, srnec
 • malá – zajac, divý králik, svišť
 • pernatá
 • veľká – drop, divá morka, hlucháň
 • malá – tetrov, jariabok, bažant, jarabica, prepelica, divé husy, kačice ...

Zver škodlivá

 • srstnatá
 • veľká – medveď, rys, vlk
 • malá – líška, kuny, lasice, jazvec, veverica (odlamuje výhonky stromov), vydra ...
 • pernatá

- veľka – orly, výr, hadiar

 • malá – jastrab, sovy, vrany, sojka, straka...

Chov a ochrana zveri zahŕňa:

- zachovanie a zlepšovanie životného prostredia zveri
- starostlivosť a ochrana zveri najmä pred predátormi, pytliakmi a pri živelných pohromách,
- výživa zveri a jej prikrmovanie,
- udržanie dobrého zdravotného stavu zveri,
- zachovanie kvalitného genofondu zveri vrátane správnej regulácie jej početnosti, sociálnej štruktúry jej populácií, ako aj selekcie,
- poloumelý a umelý chov malej zveri, ako aj chov zveri v bažantniciach a zverniciach

Poľovnícke zariadenia

 • kŕmidlá
 • soľníky
 • vysoké posedy
 • násypce
 • poľovnícke chodníky
 • poľovnícke chaty

Krmivá

 • jadrové ( obilniny, žalude, bukvice, jablká, hrušky)
 • objemové (lúčne seno, sušená ďatelina, lucerna, sušená topinamburová vňať)
 • šťavnaté (mrkva, repa, hľuzy topinamburu, kŕmny kel, siláž)
 • minerálne (kusová soľ)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035