Poľnohospodárstvo a jeho pododvetvia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 17.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 162 slov
Počet zobrazení: 177
Tlačení: 10
Uložení: 11

Poľnohospodárstvo a jeho pododvetvia

Poľnohospodárstvo je odvetvie hospodárstva, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečenie výživy obyvateľstva. Hlavným výrobným prostriedkom je pôda.

Produkty poľnohospodárstva:

 • potraviny
 • krmoviny
 • vedľajšie suroviny

Plodiny:

 • obilniny (kukurica, pšenica, jačmeň, ovos, raž)
 • okopaniny (zemiaky, cukrová repa, kŕmna repa)
 • olejniny (repka olejná, slnečnica, ľan)

Poľnohospodárstvo sa delí na:

 • Rastlinnú výrobu

- je základom poľnohospodárskej výroby

-najvýznamnejšou zložkou je pestovanie obilnín, technických plodín (cukrová repa, olejniny, tabak, chmeľ)

- hlavnou ovocinárskou oblasťou je južné Slovensko

- úzka špecializácia pri pestovaní viniča (Záhorie, Nitra, Topoľčany, Tokaj a Trebišov)

 • Živočíšnu výrobu:

- spotrebuje veľkú časť rastlinnej výroby

- menej závislá od prírodných podmienok

- zameriava sa na chov hospodárskych zvierat

- chovné stanice hydiny: Cifer, Šalgovík pri Prešove

- hovädzí dobytok: juhozápadné Slovensko

- chov koní: okolie Topoľčian

Hospodárske zviera - domestikovaný živočíšny druh chovaný človekom v umelých životných podmienkach s cieľom získania poľnohospodárskych produktov.

Druhy hospodárskych zvierat:

 1. a) Hovädzí dobytok
 2. b) Ošípané
 3. c) Ovce a kozy
 4. d) Hydina

Poľnohospodárstvo SR usmerňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na čele s ministrom Ing. Gabriela Matečná.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#krmná repa #polnohospodarstvo - maturita


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015