VZOR: Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 27.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 206 slov
Počet zobrazení: 77
Tlačení: 5
Uložení: 7

VZOR: Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru 

Alena Jarná, Jahodná 44/4, 093 01 Vranov nad Topľou 1

Doporučene

Vážená pani riaditeľka Ing. Jana Relová

Slovenská sporiteľňa, a. s. Námestie slobody 998

066 01 Humenné 1

Vranov nad Topľou 01. 06. 2007

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Vážená pani riaditeľka,

som absolventkou Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou (odbor obchodná akadémia), ktorú som ukončila maturitnou skúškou 24. mája 2007 a hľadám si zodpovedajúce zamestnanie.

Ovládam aktívne nemecký jazyk (maturitná skúška), aktívne anglický jazyk, podvojné a jednoduché účtovníctvo (aj na PC), ekonomiku, daňovníctvo, písanie na stroji a hospodársku korešpondenciu, prácu s počítačom (MS Office – MS Word, Excel, Access, Power Point, FrontPage, Outlook, internet). Mám štátne skúšky z kancelárského písania na stroji, PC a hospodárskej korešpondencie a z anglického jazyka. Mám záujem i naďalej dopĺňať si kvalifikáciu podľa potrieb zamestnávateľa.

Podrobnosti o živote, znalostiach a schopnostiach uvádzam v prilo­ ženom životopise.

Verím, že teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v plnej mie­ re u Vás uplatním.

Mám záujem zúčastniť sa osobného pohovoru a zodpovedať všetky Vaše otázky.

S úctou

PrílohAlena Jar

Elena Pavlová, Zámocká 11, 919 01 Smolenice 1

Doporučene

Stredoslovenské konzervárne a liehovary, a. s. personálne oddelenie Námestie slobody 17

031 01 Liptovský Mikuláš 1

Smolenice 11. 09. 2006

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#žiadosť o prijatie do pracovného pomeru vzor #ziadost o prijatie do pracovneho pomeru


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020