Finančný trh a jeho funkcie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 158 slov
Počet zobrazení: 61
Tlačení: 5
Uložení: 4

Finančný trh

Považuje sa za vrchol všetkých trhov, je to aj univerzálny trh, pretože prostriedky sú univerzálne využiteľné vo všetkých oblastiach. Prostredníctvom finančného trhu sa presúvajú finančné prostriedky od tých, ktorý ich majú prebytok k tým, ktorý ich majú nedostatok. FT je teda miesto, kde sa stretáva ponuka finančných prostriedkov s dopytom po týchto prostriedkoch. Dohľad nad FT vykonáva NBS.

Na FT prichádzajú:

  • domácnosti
  • podniky
  • štát

Ak majú prebytok peňažných prostriedkov, snažia sa ich umiestniť na FT tak, aby im priniesli výnos. Predstavujú ponuku a vystupujú v úlohe veriteľov.

Na FT prichádzajú aj vtedy, ak majú nedostatok fin. prostriedkov a snažia sa ich získať, teda majú dopyt a nazývame ich dlžníci.

Funkcie FT

  1. AKUMULAČNÁ FUNKCIA – spočíva v sústreďovaní voľných finančných prostriedkov z prebytkových zdrojov
  2. ALOKAČNÁ FUNKCIA – je to umiestnenie fin. prostriedkov tam, kde prinesú výnos
  3. PREROZDEĽOVACIA FUNKCIA – súvisí so zmenou vlastníckych práv fin. nástrojov
  4. SELEKTÍVNA FUNKCIA - fin. trh podporuje rozvoj prosperujúcich subjektov a urýchľuje zánik neperspektívnych subjektov tým, že im neumožní prístup k fin. zdrojom
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022