Základné skupiny finančného trhu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 221 slov
Počet zobrazení: 63
Tlačení: 5
Uložení: 5

Základné skupiny finančného trhu

Na FT sa nachádzajú 3 skupiny investorov. Označujú sa pojmom klienti a delíme ich do týchto skupín:

1. Oprávnená protistrana – sú to obchodní partneri, ktorí sa považujú za dostatočne skúsených na obchodovanie na FT. Môžu obchodovať so všetkými produktmi na FT: centrálna banka, obchodné banky, poisťovne, správcovské spoločnosti a dôchodkové fondy.

2. Profesionálny klient – majú odborné vedomosti a skúsenosti na rozhodovanie o vlastných investíciach a vedia posúdiť riziká, ktoré sú s investovaním spojené (patria sem veľké PO)

3. Neprofesionálny klient – sú to bežný klienti, ktorý nemajú odborné vedomosti a skúsenosti v oblasti investovania.

TYPY INVESTOROV:

  • opatrný investor – uprednostňuje istotu a vkladá peniaze na účty v bankách
  • konzervatívny investor – investuje do nástrojov s ktorými je spojené nízke riziko napr. do krátkodobých CP pričom očakáva pravidelné a stabilné výnosy.
  • skúsený investor – požaduje vyššie výnosy ale znáša aj vyššie riziko, najviac investuje do akcií
  • dynamický investor – očakáva vysoký výnos, peniaze investuje na dlhší čas a ráta s vyšším rizikom (najviac investuje do akcií)
  • špekulatívny investor – jeho cieľom je obrovský zisk, investuje veľmi riskantne prevažne do akcií, podstupuje vysoké riziko a ráta s tým, že môže aj veľa stratiť.

Spôsob uloženia peňazí Riziko Výnos

bežný účet veľmi nízke veľmi nízky

vkladná knižka veľmi nízke veľmi nízky

termínovaný vklad veľmi nízke nízky

CP peňažného trhu nízke nižší

dlhopisy nízke stredný

akcie veľmi nízke vysoký

nehnuteľnosť nízke stredný

lotéria obrovské neistý

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.078