Poisťovníctvo

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 174 slov
Počet zobrazení: 66
Tlačení: 5
Uložení: 4

Poisťovníctvo

RIZIKO – pravdepodobnosť vzniku náhodnej udalosti. Ohrozené subjekty, t. j. podniky a ľudia sa snažia chrániť pred vznikom rizika, znižovať ho a minimalizovať straty, ktoré môžu nastať.

Rozlišujeme tieto druhy rizík:

PODĽA CHARAKTERU

  • živelné – povodne, víchrice
  • neživelné – havárie, krádeže, úrazy, úmrtia

PODĽA OVPLYVNITEĽNOSTI

  • ovplyvniteľné – preventívnymi opatreniami môžeme zabrániť ich vzniku (mreže na oknách)
  • neovplyvniteľné – ich výskyt a intenzita sa ťažko predvídajú a nemožno ich ovplyvniť (prietrž mračien)

PODĽA POISTITEĽNOSTI

  • poistiteľné – poisťovne sú ochotné ich poistiť, nazývajú sa aj čisté riziká – je to negatívna odchýlka od želaného stavu (autohavária)
  • nepoistiteľné – poisťovne nie sú ochotné ich poistiť (riziko straty pri kúpe žrebov)

POISTNÉ RIZIKO – predstavuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť ku vzniku poistnej udalosti.

Podmienky poistného rizika:

  1. a) identifikovateľnosť rizika – riziko musí byť jednoznačne určené (dožitie sa 60 rokov)
  2. b) možnosť vyčísliť škodu – škoda, ktorá nastane sa musí dať vypočítať
  3. c) náhodnosť udalosti – skutočnosť že nastane poistné udalosť je neurčitá
  4. d) ekonomická únosnosť – poisťovňa zvažuje rôzne ekonomické hľadiská, pričom musí byť schopná niesť dané riziko a zároveň vytvárať zisk
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019