Potreba, statok, služba

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 13.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 435 slov
Počet zobrazení: 17 667
Tlačení: 989
Uložení: 954
Potreba, statok, služba
Potreby – požiadavky ľudí, ktoré sa snažíme uspokojiť, aby sme odstránili pocit nedostatku. Ľudské potreby sú neohraničené, ohraničené sú možnosti ich uspokojenia.
(pocit nedostatku, ktorý sa snažíme uspokojiť – jesť, odievať sa, cestovať...)

Delenie potrieb podľa naliehavosti:
-  životne nevyhnutné (stravovanie, odievanie, bývanie)
-  kultúrne a luxusné (návšteva divadla, kina, potreba módneho odievania)
(či sú potreby považujeme za životne nevyhnutné, alebo luxusné závisí od životnej úrovne krajiny)

Potreby podľa počtu subjektov:

-  individuálne (kúpiť si mlieko, topánky)
-  kolektívne (potreba obyvateľom mesta postaviť kino, potreba postaviť diaľnicu a pod.)

Podľa charakteru:
-  hmotné (stravovanie, odievanie, bývanie) – uspokojujú sa spravidla na základe výsledkov hospodárskej činnosti, ktorými sú materiálne statky.
-  nehmotné (potreba čítať, učiť sa, p. priateľstva, lásky a pod.) – uspokojujú sa na základe nehmotnej činnosti.
 
Hierarchické usporiadanie potrieb sa riadi podľa subjektívne pociťovanej naliehavosti a významu.
Uspokojovanie potrieb sa realizuje spotrebou. Tá podmieňuje nutnosť výroby, prostredníctvom ktorej sa menia predmety a sily prírody na statky a služby.

Statky – veci, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb.

Statky podľa dostupnosti:
voľné
-  nie sú výsledkom výroby
-  sú výsledkom prírodných procesov a sú voľne dostupné (voda, vzduch)
-   vo vzťahu k potrebám sú neobmedzené
-   postupne sa vyčerpávajú, treba s nimi vhodne hospodáriť a šetriť ich
ekonomické (vzácne)
-   sú výsledkom hospodárskej činnosti
-   vo vzťahu k potrebám sú obmedzené
-   treba s nimi nakladať hospodárne, zvažovať ako ich efektívne vyrábať, rozdeľovať a spotrebovávať

Statky podľa účelu použitia:
kapitálové
-  uspokojujú potreby ľudí nepriamo, tak že slúžia na výrobu spotrebných statkov (múka – chlieb), alebo ďalších kapitálových statkov ( stroj – súčiastka – [PC = spotrebný])
-  majú rôzny spôsob spotreby
-  spotrebúvajú sa priamo (múka pri výrobe chleba)
-  opotrebúvajú sa a prenášajú svoju hodnotu na nové statky (elektrická pec, kde sa pečie chlieb)
spotrebné statky
-  uspokojujú potreby priamo (potraviny, rádio...)
-  za určitých okolností môže ten istý statok vystupovať ako kapitálový i ako spotrebný (napr. auto pre podnikateľa a auto v rodine na osobné účely).
 
Statky podľa formy:
hmotné – veci, predmety
nehmotné – služby, vedomosti
 
Statky podľa vlastníctva:
súkromné – statky, ktoré získa jedna osoba a ostatní ich nemôžu používať (osobné veci)
verejné – statky, ktoré používajú všetci (autobus, kino, divadlo) – nepatria len jednej osobe
 
Služba – každá užitočná ľudská činnosť, ktorá slúži na uspokojovanie potrieb. Uspokojujú potreby svojím vlastným priebehom.
Služby delíme na:
osobné – uspokojujú potreby ľudí priamo, bez sprostredkovania pomocou vecí (služby školstva, zdravotníctva, kultúry, rekreačné služby, hygienické služby – holičstvo, kaderníctvo, manikúra, pedikúra).
vecné – súvisia s opravou a údržbou vecí (obuvi, televízora), so zabezpečením čistoty a hygieny (práčovne, čistiarne) a s prepravou osôb a tovarov (osobná a nákladná doprava).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014