Typy podnikov

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 497 slov
Počet zobrazení: 20 502
Tlačení: 1 024
Uložení: 1 025
1. Podniky podľa formy vlastníctva
a)  Súkromné – základ trhového hospodárstva – majú svojho vlastníka
b)  Verejné – verejné štátne podniky – vlastník je štát, zakladá ich štát
-  Verejné samosprávne podniky – vlastník je územno-správny celok (obec, kraj)
c) Zmiešané podniky – kombinácia verejných a súkromných podnikov, časť majetku vlastní štát, časť majetku je v rukách súkromných podnikov

2. Podniky podľa zdrojov financovania
a)  Ziskové – tvoria zisk, z ktorého musia odviesť daň, potom môžu zisk použiť na rozvoj podniku, ale aj na osobnú spotrebu. Podniky sú prevažne v súkromnom vlastníctve.
b)  Neziskové – nie sú zamerané na tvorbu zisku, zameriavajú sa na služby pre obyvateľstvo (zdravotné, vzdelávacie, sociálne), sú vo verejnom vlastníctve, patria sem rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, občianske združenia, politické strany a hnutia, cirkevné a náboženské spoločnosti, nadácie, neinvestičné fondy.
Rozpočtové organizácie – vykonávajú činnosti potrebné na fungovanie hospodárstva i celého štátu, nemajú vlastné príjmy, na svoju činnosť dostávajú prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce. Rozpočtové organizácie sú zriaďované v oblasti školstva a zdravotníctva, vojska, polície, knižnica.
Rozpočet – peňažný  fond, prostredníctvom ktorého sa tvoria , rozdeľujú a používajú peňažné prostriedky.
Príspevkové organizáciezo svojej činnosti majú príjmy. Ich výdavky sú väčšie ako príjmy, preto dostávajú príspevky z príslušného rozpočtu. Sú vytvárané v oblasti kultúry a masovokomunikačných prostriedkov.

3.
Podniky podľa charakteru výkonov (konečného výsledku)
a)  výrobné podniky
– ťažobné podniky – ťažba dreva, uhlia, železnej rudy, ropy...
-  poľnohospodárske podniky – pestovanie obilia, zemiakov, chov ošípaných....
-  energetické podniky – výroba elektrickej energie, dodávky plynu
-  stavebné podniky – výstavba budov, dialníc,
-  strojárske podniky – výroba strojov, ložísk...
  b) nevýrobné podnikypodniky služieb
–  obchodné podniky – nákup a predaj tovarov
-  banky a poisťovne – vedenie účtov, poskytovanie úverov a pôžičiek
-  dopravné podniky – preprava tovaru a osôb
-  stravovacie a ubytovacie podniky – predaj jedál, ubytovanie
-  cestovné kancelárie – organizovanie zájazdov, dovoleniek....
-  ostatné podniky služieb – opravy, čistenie, manikúra, kaderníctvo...

4.
podniky podľa veľkosti
a)  mikropodniky – 0-9 zamestnancov – v oblasti remesiel, obchodu a iné služby
b)  malé podniky – do 49 zamestnancov – remeslá, obchodné a iné služby, v priemysle sú tam, kde nie je veľkovýroba – výroba laboratórnych prístrojov
c) stredné podniky – do 249 zamestnancov – v oblastiach ako aj malé podniky, v spracovateľskom priemysle – napr. v potravinárstve
d)  veľké podniky – 250 a viac zamestnancov – spracovanie surovín, výroba polovýrobkov, výroba hotových výrobkov, v strojárstve, hutníctve, energetike, ťažba surovín.
Na riadenie veľkosti podniku nestačí len počet zamestnancov. Treba posúdiť aj výšku dosiahnutého obratu, veľkosť majetku alebo kapitálu, výška zisku...

5.
Podniky podľa právnej formy podnikania
a)  Podnik jednotlivca – podnik živnostníkov a jednotlivcov, tlmočníci, poľnohospodári
b)  Obchodné spoločnosti – zakladajú sa s cieľom spoločného podnikania, akciové spoločnosti, s.r.o., v.o.s., k.s.
c) Družstvá – PO, tvoria sa s cieľom podnikať alebo zabezpečovať iné potreby svojich členov – napr. výstavba bytov, vznikajú na základe združovania súkromné majetku s cieľom jeho spoločného využívania.
d)  Osobitné formy podnikania – zahŕňajú viaceré formy podnikania – tiché spoločenstvo, združenie osôb na spoločné podnikanie
e)  Zahraničné osoby
- FO alebo PO so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
- Európske spoločnosti
- Európske družstvá
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013