Opotrebenie dlhodobého majetku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 444 slov
Počet zobrazení: 5 845
Tlačení: 439
Uložení: 474
Opotrebenie dlhodobého majetku
Dlhodobý majetok sa môže použiť vo výrobe opakovane, pričom ostáva jeho forma – podoba nezmenená. Pri používaní sa nespotrebuje naraz, ale opotrebúva sa postupne. Zo skúsenosti vieme, že každá vec, ktorú dlhšie používame, stráca postupne svoju hodnotu a z znižujú sa jej úžitkové vlastnosti.

Súhrn úžitkových vlastností vytvára úžitkovú hodnotu majetku.
Opotrebenie dlhodobého majetku znamená postupné znižovanie jeho úžitkovej hodnoty. Dlhodobý majetok pri opotrebúvaní postupne prenáša svoju hodnotu do hodnoty výrobkov, ktoré sa pomocou neho vyrobili.
Životnosť (doba používania) – čas od zaradenia dlhodobého majetku do podniku do okamihu, kedy stratí svoje úžitkové vlastnosti

Úloha č. 1

Prečítajte si nasledujúce príklady. Každý z uvedeného majetku sa opotreboval. Uveďte, čo bolo príčinou jeho opotrebenia.
a)  Omietka na budove opadáva
b)   auto používané na zásobovanie je často nepojazdné 
c) Do výrobnej haly zateká cez deravú strechu voda
d)  Stroj na výrobu čokolády sa často kazí
e)  Stroj uskladnený na dvore zhrdzavel
f) Počítač kúpený pred 10 rokmi nemá plochý monitor
g)  Starý stroj je menej výkonný než nový

Poznáme dva druhy opotrebenia:

Fyzické opotrebenie (materiálne, hmotné),
Morálne opotrebenie (ekonomické).
Fyzické opotrebenie dlhodobého majetku sa prejavuje postupným strácaním úžitkovej hodnoty a zmenou technických vlastností majetku.
Fyzické opotrebenie môže byť:
Aktívne – nastáva používaním dlhodobého majetku (napríklad stroj stráca používaním výkonnosť a presnosť, auto sa kazí),
Pasívne – nastáva vtedy, keď sa dlhodobý majetok nepoužíva. Je ovplyvnené prostredím, v ktorom sa majetok nachádza (napr. pôsobením prachu, vlhkosti, mrazu).
Keďže fyzické opotrebenie dlhodobého majetku môže nastať aj vtedy, keď sa nepoužíva (napr. je nevhodne uskladnený, nie je zabezpečená jeho údržba), je dôležité, aby sa zamestnanci o majetok správne starali. Tým môžu predchádzať fyzickému opotrebeniu majetku a predĺžiť dobu jeho používania.
Morálne opotrebenie vzniká v dôsledku technického pokroku, ktorý umožňuje vyrobiť za ten istý čas viac výrobkov.

Prejavuje sa v dvoch formách:
Zlacňuje sa výroba dlhodobého majetku (napr. zavedením nových technológií – výrobných postupov do výroby sa skracuje čas potrebný na výrobu. Za určitý čas sa vyrobí viac výrobkov napr. strojov než predtým. Výroba zlacnie, a to umožní znížiť cenu predávaného výrobku.
Je možné kúpiť technicky dokonalejší dlhodobý majetok (napr. ak porovnáme PC vyrobený pred 10 rokmi a v súčasnosti, vidíme, že starší z nich je menej výkonný, má menej funkcií, má zastaraný dizajn a pod. To znamená, že je morálne opotrebený. Napriek tomu, že ešte môže plniť svoju základnú funkciu, je nahradený novým, modernejším a výkonnejším počítačom.

Faktory
ovplyvňujúce rýchlosť opotrebenia DM
• pri fyzickom opotrebení:

- intenzita využívania,
- kvalifikácia pracovníkov,
- vzťah pracovníkov k majetku,
- používaná technológia,
- klimatické a poveternostné podmienky,
- zmennosť,
- iné

• pri morálnom opotrebení:
- produktivita práce,
- technický pokrok
 
-  Úplné opotrebenie možno oddialiť správnym uskladnením, ošetrovaním, údržbou...
Životnosť (doba používania):

- čas, od zaradenia DM do podniku do okamihu, kedy stratí svoje úžitkové vlastnosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012