Živnosti

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 304 slov
Počet zobrazení: 14 790
Tlačení: 987
Uložení: 980
ŽIVNOSTI
Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosahovania zisku. Je to podnikanie jednotlivcov a tvoria na Slovensku najpočetnejšiu skupinu podnikov.
Môžu ich zakladať fyzické aj právnické osoby ktoré musia spĺňať všeobecné prípadne osobitné podmienky:
Všeobecné - vek, právna spôsobilosť, bezúhonnosť
Osobitné - odborná alebo iná spôsobilosť
 
Živnostník má neobmedzené ručenie, to znamená, že ručí celým svojím majetkom.
 
Členenie živností podľa spôsobu získavania živnostenského oprávnenia
 
OHLASOVACIE živnosti
- stačí ak živnostník po splnení podmienok ohlási začiatok podnikania živnostenskému úradu ktorý mu do 15 dní vydá živnostenský list
 
KONCESOVANÉ živnosti
- vyžaduje sa pri náročnejších činnostiach. Koncesovaná živnosť sa vyžaduje v oblastiach v ktorých sa dôraz kladie na ochranu zdravia života majetku a verejných záujmov (lekárne, predaj zbraní).  Doklad – koncesná listina
Živnostník požiada živnostenský úrad o vydanie koncesovanej živnosti pričom musí doložiť všetky potrebné doklady .Živnostenský úrad prehodnotí žiadosť a buď koncesovanú listinu vydá alebo nie. Živnostenský úrad sídli na daňovom úrade a vedú živnostenské registre.
 
Členenie živností podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť
 
REMESELNÉ živnosti
- podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore (výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške)Musí mať 3 ročnú prax v obore
VIAZANÉ živnosti
- vyžaduje sa pri náročnejších činnostiach , napríklad výroba výrobku podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná. Odborná spôsobilosť sa preukazuje skúškou z odbornej spôsobilosti.
VOĽNÉ živnosti
- nevyžaduje sa preukázanie odbornej spôsobilosti  stačí ak živnostník spĺňa základné požiadavky (podomový predajca predaj na trhu)
 
Členenie živností podľa obsahu a rozsahu živnostenského oprávnenia
 
OBCHODNÉ živnosti
- nie sú presne vymedzené, ich základnou činnosťou je obchodná činnosť ale môžu vykonávať aj drobné opravy alebo úpravy niektorých výrobkov ale prevažovať musí obchodná činnosť.
VÝROBNÉ živnosti
- výroba a predaj vlastných výrobkov ale môžu predávať aj výrobky od iných výrobcov.
živnosti NA POSKITOVANIE SLUŽIEB
- nie sú presne vymedzené ich rozsah sa konkrétne vymedzuje v živnostenskom liste.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013