Marketing - najvhodnejsia definícia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 06.09.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 472 slov
Počet zobrazení: 12 394
Tlačení: 648
Uložení: 635
Aká je podľa mňa najvhodnejšia definícia marketingu?
Na marketing sa dá pozerať z mnohých pohľadov - ako na činnosť spojenú s výskumom trhu, ako na metódu riadenia podniku, filozofiu podnikania či ako na životnú orientáciu. Pri každom pohľade je samozrejme možné vymyslieť niekoľko rôznych definícií. Mne osobne najviac vyhovuje pohľad na marketing ako na prácu so zákazníkom – zisťovanie a vytváranie ich potrieb a ich následné čo najdôkladnejšie uspokojovanie, komunikovanie so zákazníkom s ohľadom na snahu získať a udržať si ich čo najdlhšie a rozvíjať s nimi čo najlepšie vzťahy.

Veľmi sa mi páči definícia Leslera Wundermana „V období priemyselnej revolúcie bolo všade počuť výrobcov, ako vykrikovali: ‚Toto som vyrobil, nechcete to kúpiť?‘ Teraz vo veku informácií a marketingu je počuť iné výkriky – výkriky zákazníka: ‚Toto by som si želal, nechcete to vyrobiť?‘“. Marketing teda nie je o predaji nadbytočne (mnohokrát zbytočne) vyrobeného tovaru ale o vyrábaní tovaru o ktorý majú zákazníci záujem. Kúpyschopný zákazník teda vo veľkej miere ovplyvňuje firmy a vlastne určuje, čo budú vyrábať.

Táto „práca” zákazníka s firmou a firmy so zákazníkom sa odohráva na trhu, kde prebiehajú všetky základné činnosti spojené s marketingom – výskum potrieb a želaní zákazníka, vývoj produktu podľa zistených kritérií, podpora predaja napr. formou reklamy a následne samotný predaj produktu.
Najlepšie tento súbor činností podľa môjho názoru zhrnul do definície americký profesor medzinárodného marketingu Philip Kottler, keď marketing označil ako „spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú“.

Táto definícia obsahuje všetko, čo si pod marketingom predstavujem. Je to proces, ktorý sa zaoberá spoločnosťou, teda zisťovaním aké produkty a služby má spoločnosť (teda firma) vyrábať a ponúkať a tým, o aké produkty a služby má spoločnosť (teda zákazníci) záujem.

Ďalej je to riadiaci proces určujúci smerovanie firmy. Lebo tá určite nebude vyrábať produkt o ktorom vie, že oň nebude záujem. Firma si pravdepodobne zvolí orientáciu na produkty a služby pri ktorých predpokladá najväčší záujem z radov zákazníkov. A keďže firma zisťuje potreby a želania zákazníkov na základe marketingového výskumu, marketing sa stáva centrálnym článkom riadenia firmy.

Tieto produkty sú vytvárané a prostredníctvom trhu nastáva ich výmena medzi firmou a zákazníkmi, čo je zhrnuté v ďalšej časti definície. Ide o proces samotného predaja produktu alebo poskytnutia služby. A záver definície vraví o tom, čo jednotlivci a skupiny potrebujú a chcú – o tom, že ide o najlepšie možné uspokojovanie potrieb zákazníkov. Firma sa musí snažiť ponúknuť produkt, s ktorým bude zákazník spokojnejší, ako keby si kúpil produkt od konkurenčného výrobcu.  Zároveň by to mal byť produkt, ktorý sa bude predávať sám, produkt po ktorom zákazníci vždy túžili ale zatiaľ ich potreby nikto neuspokojil. Potom už nebude potrebný predaj, teda jeho podpora, lebo zákazníci budú sami vyhľadávať tieto produkty.
Mnou popisovaná definícia vraví o tom, že marketing je o prispôsobovaní sa výrobcov a poskytovateľov služieb zákazníkovi. O tom, že želania zákazníka môžu kompletne určiť a zmeniť výrobnú stratégiu firmy a jej smerovanie. Myslím si, že toto je smer, ktorým by sa mali firmy uberať ak chcú prežiť na čoraz viac produktami a službami preplnenom svetovom trhu. Zákazník by sa mal stať pánom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034