Trh a trhový mechanizmus

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 379 slov
Počet zobrazení: 5 046
Tlačení: 452
Uložení: 434
Trh a trhový mechanizmus
Výmena činností medzi ľuďmi sa realizuje na trhu.  Trh je miesto, kde sa uskutočňuje  predaj a kúpa najrozličnejších  výrobkov.  Medzi trhové subjekty  , ktoré pôsobia na trhu môžeme zaradiť  tri subjekty : domácnosti, podniky, štát . Domácnosti  sú subjekty, ktoré vstupujú  na trh, aby si kúpili výrobky a služby na uspokojenie svojich potrieb. Podniky na trhu výrobných faktorov kupujú výrobné faktory  potrebné na výrobu. Na trhu výrobkov a služieb predávajú svoje produkty. Štát je špecifickým subjektom trhu. Vystupuje ako predávajúci a kupujúci. Jeho hlavnou úlohou je vytvárať podmienky  pre fungovanie trhu a v prípade zlyhávania trhového mechanizmu  korigovať nepriaznivé dopady na ekonomiku. Typy trhov : miestny trh, národný trh, / vnútorný trh , ktorý vzniká spojením niekoľkých miestnych trhov / medzinárodný trh / je prepojením vnútorných trhov niekoľkých krajín/ , svetový trh/ / predstavuje objem kúp a predajov medzi partnermi všetkých krajín sveta  v určitom období/.

V podmienkach trhového hospodárstva sa vytvára  a pôsobí trhový mechanizmus. Predpokladom fungovania trhového hospodárstva je fungovanie  trhového mechanizmu je trhové správanie  sa každého subjektu trhu. Domácnosti, podniky a štát tu majú svoju úlohu  a ich činnosť sa koordinuje prostredníctvom  trhového a cenového mechanizmu. Trhový mechanizmus je súhrn vzťahov medzi spotrebiteľmi a výrobcami – podnikateľmi. Na základe týchto vzťahov sa rozhoduje o rozdeľovaní  a použití výrobných zdrojov  a v konečnom dôsledku od určení ceny a množstva tovarov a služieb. Týmto rieši mechanizmus ekonomické problémy : čo , ako, a pre koho vyrábať. Prednosťou trhového mechanizmu je, že informácie sa šíria automaticky, bez toho,  aby sa niekto o to vedome staral. Sú to informácie, ktoré vznikajú na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase.
Najdôležitejšia informácia je cena.

Cena
predstavuje sumu peňazí, za ktorú sa kupujú , resp. predávajú tovary a služby.  Ceny v trhovom mechanizme plnia základnú úlohu. Každý tovar či služba  má na trhu svoju cenu. Svoju cenu majú aj trhové faktory  , ktoré nadobúdajú špecifické konkrétne formy : práca – mzda, pôda – renta, kapitál –úrok. Medzi funkcie ceny patrí  : poskytovanie  a prenášanie  informácie o potrebách , výrobných možnostiach, podnecovanie výrobcov a spotrebiteľov  aby používali vo výrobe efektívne výrobné metódy, racionálne využívali možné zdroje, rozdeľovanie dôchodkov podľa podielu výrobných faktorov na vytváraní produktu.  V trhovom procese sa výrobcovia riadia záujmom ako dosiahnuť zisk. Zisk je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými nákladmi. Čím bude mať podnik nižšie náklady, tým bude mať vyšší zisk.  To  znamená volí najefektívnejšie  výrobné metódy. V trhovom procese sú podstatné tri procesy : proces tvorby dopytu, proces tvorby ponuky, proces vytvárania rovnovážnej ceny.
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017