Druhy bánk - porovnanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 292 slov
Počet zobrazení: 9 754
Tlačení: 584
Uložení: 656
Druhy bánk, porovnanie činnosti centrálnej banky  a  komerčných bánk
 
Druhy bánk - rozlišujeme : a, centrálnu banku , ktorá sa stará o to, aby v štáte bol dostatok peňazí ,u nás je centrálnou bankou  NBS . Okrem vydávania slovenských bankoviek  a mincí uskutočňuje  aj finančné operácie  - úvery, b,obchodné a komerčné  banky poskytujú obchodné a finančné služby – bankové operácie  : aktívne / poskytovanie úveru /, pasívne / prijímanie vkladov a vydávanie akcií / , sprostredkovateľské  /prevody na účet /, peňažné ústavy

Centrálna banka: je vládou zriadená inštitúcia,ktorá má v bankovníctve zvláštne postavenie.Neposkytuje bežné bankové služby.Jej hlavnou funkciou je starostlivosť o stabilitu meny ,regulácia bankovej sústavy a podmienok poskytovania úverov,dozor nad činnosťou komerčných bánk,ale aj vykonávanie finnančných operácii vlády.

Centrálna banka
sa o stabilitu meny stará najmä pomocou týchto nástrojov:
·  zmeny vo výške povinných minimálnych rezerv-komerčné banky využívaju vklady na poskytovanie pôžičiek.Aby si banky dodržali dostatočné rezervy pre prípad,keby si chceli vkladatelia svoje vklady vyzdvihnuť,zákon im stanovuje minimálne rezervy,ktoré musia povinne udržať.Centrálna banka má právo meniť v určitom intervale výšku povinných rezerv a tým zvyšovať alebo znižovať rozsah finančných zdrojov,ktoré môžu komerčné banky požičiavať ostatným ekonomickým subjektom.

·  operácie na volnom trhu-na zvyšovanie alebo znižovanie množstva peňazí v obehu môže centrálna banka použivať i nákup alebo predaj štátnych obligácii-(štátne dlhopisy).Ak ich predáva,znižuje množstvo peňazí v ekonomike a opačne.  

·  zmeny diskontnej sadzby- centrálna banka určuje úrokovú sadzbu,za ktoré si môžu komerčné banky od nej požičať.
Hlavnou úlohou centrálnej banky je zabezpečiť stabilitu meny.

Komerčné banky-
prijímajú vklady a poskytujú úvery podnikom,družstvám, súkromnym podnikateľom i fyzickým osobám.Vykonávajú tieto druhy bankových operácii:
-pasívne operacie:príjem vkladov od klientov a získavanie  ďalších zdrojov peňazí.
·  aktívne operácie:poskytovanie úverov,pôžičiek
·  sprostredkovateľské operácie:získavanie dodatočných príjmov,ktoré plynú z poskytovania rôznych služieb klientom/prevody na účtoch,zmenárenské alebo depozitné služby/.
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013