Disponovanie peňažnými prostriedkami na bežnom účte

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 115 slov
Počet zobrazení: 2 580
Tlačení: 341
Uložení: 353
Disponovanie peňažnými prostriedkami na bežnom účte

Podmienky zriadenia bežného účtu:
1. uzavretá zmluva, ktorá presne definuje postavenie a zodpovednosť zmluvných strán
2. klient vloží základný vklad ako zábezpeku na úhradu poplatkov spojených s platobným stykom
3. klient predloží banke podpisové oprávnenia
Vykonávanie, resp. možnosť uskutočňovania bezhotovostných transakcii je podmienená otvorením účtu klienta v KB – vzniká zmluvný vzťah medzi klientom a bankou.

Zmluva o bežnom účte – podstatné náležitosti: identifikácia účastníkov, predmet zmluvy, cenové podmienky, povinnosti a práva zúčastnených strán, záverečné ustanovenia.

Klient banky je o všetkých transakciách, ktoré prebiehajú na jeho BÚ informovaný výpisom z účtu – doklad o stave a pohyboch na účte klienta (náležitosti: č. ú., dátum uskutočnenia účt. zápisov  atď.)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#mluva o  beznom  ucte


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017