Úverové riziko a cash flow

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 246 slov
Počet zobrazení: 2 751
Tlačení: 294
Uložení: 314
Úverové riziko a cash flow pri mimobilančnej sekuritizácii

Úverové riziko: úverové riziko pri mimo bilančnej sekuritizácii zahŕňa skutočnosti, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť investície z hľadiska toho, či investor dostane späť vložené prostriedky po dohodnutom čase, zhodnotené o úrokový výnos. Úverové riziko je predmetom hodnotenia ratingovými agentúrami.

Hodnotenie úverového rizika predchádza emisii CP. Zisťujú sa možné riziká zmien:
-  Trhových úrokových sadzieb – v prípade ich rastu by sa znižovala trhová hodnota podkladových aktív
-  Devízových kurzov
-  Riziká zlyhania podkladových aktív
-  Riziko nesplácania
-  Riziko omeškania splátok – bezprostredne súvisí s likviditou špecializovanej inštitúcie
-  Riziko predčasného splatenia
Zistené riziká sa spravidla zaisťujú rôznymi nástrojmi, medzi inými aj derivátmi finančného trhu.

Okrem prirodzených spôsobov zabezpečovania sa proti úverovému riziku existujú aj možnosti dodatočného zaistenia dlhu.

Zaistenie dlhu prebieha aj ďalšímí spôsobmi:
-  Zaistenie treťou osobou – tretia strana preberá za poplatok riziko nesplatenia ABS, alebo MBS
-  Subordinácia – niektorí veritelia za poplatok alebo vyšší výnos príjmu menej výhodné poradie veriteľov
-  Nadštandardné krytie – hodnota podkladových aktív je vyššia ako hodnota emitovaných ABS, MBS
-  Hotovostný kolaterál

Cash flow: predstavuje pravidelný príjem investora z nakúpených CP. Každý investor preferuje pravidelný CF svojej investície. S možnosťou predčasného splatenia úverov, ktoré sú pokladom pre splatenie CP sa zvyšuje riziko CF (snaha veriteľa ušetriť na úrokoch).

Predčasné splatenie pôvodného aktíva zvyšuje pravdepodobnosť predčasnej úhrady emisie ABS, zvyšuje sa neistota majiteľov CP v oblasti CF, že nebudú poberať výnosy z CP počas plánovanej lehoty životnosti CP.

Medzi najčastejšie dôvody predčasného splatenia zo strany veriteľa patrí snaha ušetriť na úrokoch.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#cashflow #cash flow #cash  flow #subordinácia práva #cash flow charakteristika #investor - definícia


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010