Platobný styk a zúčtovanie medzi bankami

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 209 slov
Počet zobrazení: 4 044
Tlačení: 413
Uložení: 447
Platobný styk a zúčtovanie medzi bankami v podmienkach SR

2 základné riešenia medzibank. PS:
1. systém korešpondentských bánk
Definícia korešpondentskej banky vyplýva z pojmu korešpodentský vzťah. Hovoríme o ňom v prípade, keď sa medzi 2 peň. inštitúciami navzájom vymenia tzv. kontrolné dokumenty, na základe ktorých sa môže realizovať výmena korešpondencie bez zneužitia. Základné kontrolné dokumenty – výročná správa, sadzobník poplatkov, podpisové vzory, telexový testovací kľúč, swiftový autentifikačný kľúč, zoznam korešpondentov a zoznam kontaktných osôb.
Korešpondentské vzťahy sa nadväzujú na základe korešpondentskej dohody, ktorá obsahuje – podpisové vzory, úroky a poplatky bánk, spôsoby prijatia platobných príkazov, .....
Korešp. vzťah môže mať dvojakú podobu a to:

a) vzťah so vzájomne otvorenými účtami – domáca a zahraničná banka si navzájom zriadia v príslušnej mene krajiny domácej banky (nostro a loro účet)
b) vzťah bez vzájomne otvorených účtov  - môžu nastať tri prípady:

1) korešpondentská banka banky platiteľa je zároveň korešpondentskou bankou banky príjemcu
2) banka platiteľa a banka príjemcu majú korešpondentské banky, ktoré nie sú totožné
3) medzi korešpondentskou bankou banky platiteľa a korešpondentskou bankou banky príjemcu je tzv. sprostredkujúca banka

2. clearingový systém
- organizovaný na princípe brutto alebo netto, pričom môže mať modifikácie aj z časového hľadiska, môže ísť o kontinuálny systém v reálnom čase alebo zúčtovanie prebieha v presne vymedzenom časovom rámci.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016