Predpoklady fungovania systému RTGS

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 526 slov
Počet zobrazení: 3 376
Tlačení: 347
Uložení: 368
Predpoklady fungovania systému RTGS
V rámci vstupu do EU, 1.4.2004 bola spustený do prevádzky platobný systém RTGS – je podmienkou na prepojenie NBS na nadnárodné prepojenie TARGET

RTGS
-  veľmi dôležité – platby sú založené na brutto princípe – môže sa vyrovnávať stavy iba ak je na účte dostatok prostriedkov ak nemá je zaradená do čakacieho radu pokiaľ jej neprídu prostriedky na účet – zabezpečenie likvidity bankového sektora
-  KB môže využiť denný úver od CB – zabezpečený CP, cieľom – prostriedky na brutto zúčtovanie
-  umožnil KB tzv. monitoring – KB môže kedykoľvek zistiť informácie o svojom účte a čakacom rade
-  účastníkmi – všetky banky + pobočky na území SR
-  cenová politika – musia byť pokryté všetky náklady RTGS z príjmov RTGS

Reforma medzibankového platobného systému SR (z teoretického hľadiska)
-  RTGS: real time gross settlement
-  v každom platobnom bankovom systéme existujú 2 fázy:

1.  prenos informácií a ich spracovanie
2.  zúčtovanie platobných transakcií

-  fáza zúčtovania je veľmi dôležitá pre samotnú klasifikáciu platobného systému

Všeobecne rozdeľujeme systémy na 2 skupiny:
1. systémy, ktoré zabezpečujú zúčtovanie
2. systémy, kde prebieha zúčtovanie vo vopred pevne stanovenom čase alebo v reálnom čase (kontinuálne)

NETTO systém
-  počíta sa v KB tzv. čistá pozícia
  čistá pozícia = sumy všetkých prijatých platieb – sumy vš. odoslaných platieb (do urč. času)

BRUTTO systém
-  zúčtovanie prebieha na báze transakcií, ktoré sa zúčtovávajú

RTGS systém
-  zabezpečuje zúčtovanie platobného styku na princípe BRUTTO v reálnom čase na účtoch bánk, ktoré sú vedené v NBS
-  v zahraničí sa na týchto systémoch zúčtovávajú hlavne platby veľkých hodnôt, hovoríme im large value payments
-  sú to také platby, ktorých skolabovanie by malo dopad na stabilitu celého finančného systému
tzn. sú to platby, pri ktorých sa vyžaduje maximálna miera redukcie akéhokoľvek rizika RTGS –
minimalizuje likvidné, úverové, platobné a systémové riziko

Systémové riziko
-  je najobávanejšie – vzniká reťazovo
-  ak 1 účastník systému nie je schopný plniť svoje záväzky voči svojmu okoliu, môže spôsobiť takúto neschopnosť aj ostatným účastníkom
-  takto môže byť ohrozená stabilita celého platobného systému – z toho dôvodu majú CB záujem obmedziť tento druh rizika na minimum

V čom RTGS eliminuje systémové riziko:
-  nie je možné, aby KB odvolala už zúčtované platby ( toto je možné v systémoch, ktoré pracujú na princípe čistého zúčtovania)
-  nakoľko sa zúčtovanie uskutočňuje priebežne počas celého prevádzkového dňa, nie sú tlaky na zúčtovanie v určitom časovom okamihu (tzn. banky majú dosť času vyrovnať sa napr. s nedostatkom likvidity)
-  je nižšia pravdepodobnosť, že banky nebudú schopné vykryť straty alebo nedostatky likvidity spôsobené bankrotom 1 účastníka systému
-  systém RTGS je mimoriadne náročný na dostatok likvidity, tzn. banky musia mať počas celého dňa dostatok prostriedkov na účte
-  keď banka nemá dostatok peňazí, tak CB môže KB poskytnúť tzv. vnútrodenný úver, ktorý KB musí vrátiť ešte v ten istý deň

Dôvody zavádzania RTGS systému v SR:
1.  SR je jednou z asociovaných krajín Európskej únie (rokovanie prebieha v 29. kapitolách a platobný styk patrí do 4. kapitoly – Voľný pohyb kapitálu)

2.  harmonizácia platobného systému je jednou z podmienok začlenenia SR do EÚ (v čase pristúpenia do EÚ už musí byť implementovaný a fungujúci systém RTGS, SR má referenčný dátum 01. 01. 2004)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#TARGET 2


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013