Charakteristika bankovej a obchodnej knihy (banking book, trading book)

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 186 slov
Počet zobrazení: 6 155
Tlačení: 470
Uložení: 545
Charakteristika bankovej a obchodnej knihy (banking book, trading book)

OBCHODNÁ KNIHA
Opatrenie o primeranosti vlastných zdrojov v súvislosti s rizikami používa výraz obchodná kniha, ktorý upravuje zákon o bankách. Banka je povinná viesť obchodnú knihu, v ktorej denne zaznamenáva:

a) pozície v jednotlivých fin. nástrojoch, v ktorej banka drží na:
-  obchodovanie na vl. účet s cieľom dosiahnuť výnos
-  účel zabezpečenia svojich obchodov na vl. účet
b) pozície v jednotlivých fin. nástrojoch, pri poskytovaní investičných služieb pre klienta
c) pozície z nevyrovnaných obchodov s fin. nástrojmi, z požičiavania a vypožičiavania CP a zo zabezpečovacích práv k CP
d) poplatky, odplaty, úroky, dividendy a zložené zábezpeky priamo spojené s fin. nástrojmi

Podrobnosti o záznamoch v obch. knihe v súvislosti s rizikovo váženými aktívami určuje opatrenie. Záznamy v obch. knihe sa usporadúvajú z vecného hľadiska na pozície z obchodov:

a) s úrokovými nástrojmi
b) s akciovými nástrojmi
c) s cudzími menami a zlatom
d) s komoditnými nástrojmi

Pozície sa v obch. knihe zaznamenávajú samostatné bez vzájomného započítania.

BANKOVÁ KNIHA
Banky sú povinné viesť aj bankovú knihu, v ktorej denne zaznamenávajú obchody a pozície, ktoré sa nezaznamenávajú v obch. knihe.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kniha #Ekonomia poanglicky #knihy #banking


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014