Inflácia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 24.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 361 slov
Počet zobrazení: 3 408
Tlačení: 331
Uložení: 333
Inflácia
-signalizuje ekonomickú nerovnováhu
-jej vonkajším prejavom je rast cien
Index spotrebiteľských cien –meria sa ním miera inflácie
 -je to aritmetický priemer z cien tovarov každodennej potreby

3 formy inflácie: 1)mierna (do 9%)
2)cválajúca (10-1000%) spôsobuje hospodárske problémy
3)hyperinflácia (nad 1000%)  dezorganizovanie ekonomiky, rozvrat peňažného
  systému
 
Dôsledky inflácie: 1)klesajú reálne príjmy obyvateľstva a tým ich kúpyschopnosť
2)znehodnocujú sa hotové peniaze a úspory
3)znevýhodnení sú veritelia a majitelia peňazí
4)spôsobuje vážne sociálne následky (rast chudoby)
5)ľudia nakupujú len to najdôležitejšie (základné životné potreby)
Bankový systém
 
1)CENTRÁLNA BANKA
-na SR je od 1.1.1993 centrálnou bankou Národná banka Slovenska, známa ako „Banka bánk“
-NBS je nezávislá, emisná banka štátu
-keď SR 1.5.2004 vstúpila do EU, NBS sa stala súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk
-ESCB sa skladá z Európskej centrálnej banky a z národných bánk ostatných štátov EU
 
2)EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA
-vznikla 1.6.1998 ako náhrada za Európsky menový inštitút
-sídlo má vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko)
-národné centrálne banky členských štátov jej odovzdávajú svoje právomoci
-keďže majú zastúpenie v riadiacich orgánoch ECB, podieľajú sa aj na rozhodovaniach
-od 1.1.2009 sa guvernér NBS stal plnohodnotným členom rady guvernérov ECB
-hlavným cieľom EURO systému je chrániť kúpnu cenu EURA a udržiavať cenovú stabilitu
 (medziročné zvýšenie spotrebiteľských cien nesmie byť vyššie ako 2%)
-funkcie: 1)vystavuje bankovky a mince
  2)udržuje menovú politiku (určuje množstvo peňazí v obehu)
  3)udržiava devízové rezervy
  4)reguluje a vykonáva dohľad nad bankovým systémom
  5)zabezpečuje platobný styk
  6)prostredníctvom bánk sťahuje z obehu opotrebované a poškodené peniaze
  a nahrádza ich novými
 
3)OBCHODNÉ (KOMERČNÉ) BANKY (Tatra banka, VÚB banka, Poštová banka apod.)
-poskytujú 3 druhy operácií:
  1)AKTÍVNE OPERÁCIE 
 =poskytujú úvery a pôžičky svojím klientom, za ktoré odoberajú úroky
 
  2)PASÍVNE OPERÁCIE 
 =prijímajú vklady svojich klientov, za tieto operácie musia banky svojim klientom platiť
  úroky (vklady) alebo dividendu (akcie)
 
  3)SPROSTREDKOVATEĽSKÉ OPERÁCIE
 =uskutočňujú rôzne prevody na účtoch svojich klientov, poskytujú ďalšie služby zákazníkom,
  vedenie účtov, prevody depozitných peňazí, zmenárenské služby, spravovanie cenných papierov...
 
4)SPORITEĽŇA
-peňažný ústav, ktorý poskytuje služby fyzickým aj právnickým osobám
-vykonáva takmer identické operácie ako komerčné banky
 
5)POISŤOVŇA
-z platného poistného vyplatia v prípade poistnej udalosti odškodnenie klientovi
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#inflácia #poistna matematika #formy inflácie #dôsledky inflácie #sprostredkovateľské operácie #ESCB #ekonomia inflácia


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021