Produkty banky

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 24.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 252 slov
Počet zobrazení: 9 772
Tlačení: 795
Uložení: 823
Produkty banky
 
Banky poskytujú rôzne druhy služieb:
 
1)BEŽNÉ ÚČTY (na realizáciu platieb)
  -zriadenie bankového účtu: -podpíšeme zmluvu o otvorení účtu
-vložíme príslušný vklad (peniaze v banke sa úročia)
-môžeme zadať trvalý príkaz (napr. platby obedov v ŠKJ)
-mladším ako 18 rokov (15) súhlas podpisuje zákonný zástupca 
 
2)PLATOBNÉ KARTY
  -je z plastu
  -vyberáme ňou peniaze z bankomatu, alebo uskutočňujeme platby (napr. v obchode)
  -poznáme: A)DEBETNÁ PLATOBNÁ KARTA  (môžeme ňou platiť, ak máme na účte peniaze)
  B)KREDITNÁ PLATOBNÁ KARTA (banka ňou poskytuje úver na bezhotovostné platby do určitého limitu, ide o istú formu pôžičky)

3)KONTROKORENTNÝ ÚVER
  -umožňuje povolené prečerpanie na bežnom účte klienta
  -ide o formu úveru
  -nevýhodou je, že banka si stanovuje vysoký úrok
 
4)ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

  -najvýznamnejšou formou elektronického bankovníctva je internet- banking, kedy môže klient
komunikovať so svoju banku cez internet z ktoréhokoľvek miesta na svete
  -GSM- banking, banka na sim kartu nahrá vlastnú bankovú aplikáciu s jednotlivými operáciami
  -SMS- banking, banka pošle sms o každej operácií, ktorá bola vykonaná na našom účte
  -home- banking, tele- banking, mobil- banking
 
5)SPOROŽÍROVÉ ÚČTY
Banky poskytujú úvery rôzneho typu: 1)HYPOTEKÁRNE
  2)SPOTREBNÉ  (účelové; kúpa auta a bezúčelové)
Sporenie a investovanie v bankách: 1)TERMÍNOVANÝ VKLAD =úročený pevnou úrokovou sadzbou
  po celú dobu viazanosti
2)VKLADNÉ KNIŽKY  =s výpovednou lehotou alebo bez
  viazanosti
 
Ochrana vkladov –peniaze na vkladoch sú chránené fondom ochrany vkladov
  -poskytne náhradu vo výške maximálne 100 000€ ak banka nie je schopná
vyplácať vklady
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035