Informačné systémy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 421 slov
Počet zobrazení: 3 403
Tlačení: 306
Uložení: 330
Informačné systémy
Informácia – je údaj /fakt, ktorý označuje vonkajší vnem, môže byť primárny-nie je upravovaný a sekundárny-upravené o nejakú skutočnosť/, správa, oznam, ktorým ich užívateľ v procese svojej interpretácie prisudzuje určitý význam. Informácie nemôžme skladovať. Hodnotu informáciám prisudzuje ich úžívateľ predovšetkým na základe svojích znalostí. Pokiaľ nie je príjemca  údajov/informácií/ schopný ju interpretovať/podať ju ďalej/, potom pre neho nepredstavuje žiadnu hodnotu.
Informácia je výsledkom poznania a myslenia, ktoré opätovne vyvoláva tvorivé myslenie a následne aj chovanie. Prax dokazuje, že firmy, môžu prostredníctvom kvalitnej práce s údajmi, informáciami a znalosťami získať výrazné konkurenčné výhody.
Informácie v logistike /v riadiacom systéme/ plnia úlohy?

- zabezpečujú nevyhnutné podmienky na poznanie existujúceho stavu
- sú prostriedkom na tvorbu plánov a výkazov
- sú prostriedkom kontroly a operatívneho riadenia
- sú zdrojom zvyšovania poznatkov o spoločnosti a okolí
- sú zdrojom zvyšovania schopností a vedomostí
- sú nástrojom organizácie a koordinácie
- sú predmetom komunikácie v systéme

Prvky informačného systému /zložky/ :
a)  tck prostriedky – HARDVÉR
b)  programové prostriedky – SOFTVÉR
c)  organizačné prostriedky – ORGWARE
d) ľudská zložka – PEOPLEWARE
e)  reélne údaje – info zdroje, legislatíva
f) údaje – DATAWARE
 
Pri navrhovaní logistického riadiaceho informačného systému by sa malo
začínať prieskumom potrieb zákazníkov a zaistením úrovne výkonu, potrebné pre uspokojovanie týchto potrieb. Celý proces uzaviera vytvorenie spoločnej databázy a návrh konkrétnych výkazov pre manažment, pričom sa musia brať do úvahy náklady a prínosy každého z nich.

Logistický informačný systém sa skladá z rôzneho počtu vzájomne previazaných dielčích informačných systémov.
Logistický informačný systém musí automaticky upozorňovať užívateľa na
vzniknuté problémy alebo príležitosti. Pre zásah užívateľa je vyžadované aktívne upozornenie na mimoriadnu situáciu zo strany informačného systému. Treba vnímať tento objem informácií a vyvodzovať z nich závery a na základe upozornenia na neštandardné situácie urobiť rozhodnutia.

Základné princípy logistického informačného systému:
Dostupnosť informácií
Logistické informácie musia byť zrozumiteľné a konzistentné.
Presnosť informácií
Informácie musia presne odrážať ako súčasný stav, tak periodické výskyty
merateľných veličín, ako napríklad objednávky zákazníkov, celá úroveň zásob.
časová aktuálnosť informácií
Oneskorené informácie o skutočnej udalosti nesmú presiahnuť dobu, do ktorej je
možné previesť korekčný zásah vyvolaný práve touto informáciou, prípadne zásah
minimalizujúci straty. Časová aktuálnosť informácií je daná časovým rozdielom, kedy
udalosť a s ňou spojená informácia vzniká a kedy sa objaví ( je viditeľná )v informačnom systéme.
Zahrňuje podporujúce nasledujúce logistické činnosti /ten logistický info systém/:
_ balenie,
_ doprava a preprava,
_ manipulácia s materiálom,
_ manipulácia s vráteným tovarom,
_ obstarávanie/nákup,
_ podpora servisu a náhradných dielov,
_ prognózovanie/plánovanie dopytu,
_ riadenie stavu zásob,
_ stanovenie miesta výroby a skladovania,
_ skladovanie,
_ spätná logistika,
_ zákaznícky servis,
_ vybavovanie objednávok zákazníka,
_ strategické a operačné rozhodovanie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032