Obalová logistika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 461 slov
Počet zobrazení: 8 357
Tlačení: 479
Uložení: 522
Obalová logistika
Obal – je nemenný predavač a spoluvytvára manipulačnú a prepravnú jednotku. je tiež posledným spojivom medzi podnikom a jeho zákazníkmi.
Funkcie obalu z hľadiska logistiky: Funkcie obalu z hľadiska marketingu:
·  ochranná  funkcia predajná funckia 
·  manipulačná funkcia • grafická funkcia   
·  informačná  funkcia   • ekologická funkcia

Ochranná funkcia - Zaisťuje ochranu tovaru pred mechanickým poškodením a pred dynamickými, statickými a klimatickými vplyvmi.
a)  dynamické účinky – vznikajú pri doprave a manipulácií – riešenie je použitie fixácie vo vnútri obalu : rôzne výplne – drevená vlna, bublinková fólia...
b)  statické účinky – vznikajú pri skladovaní – riešenie je použitie správne tvarovaných perdložiek...
c)  klimatické vplyvy – vzdušná vlhkosť – obaly z hľadiska vplyvu vzdušnej vlhkosti delíme do troch skupín:
-  materiál, ktorý obsahuje vodu, ale zmena vlhkosti mu škodí /drevo, koža.../
-  výrobky, ktoré neobsahujú vodu, ale ani nechcú jej prítomnosť a nie sú schopné tú vodu priať /sklo, kov.../
-  výrobky, ktoré vodu neobsahujú a zmena vlhkosti im nevadí /plasty/

Manipulačná funkcia - Úzko súvisí s ochrannou funkciou. Dobrá manipulačná funckia obalu musí zaistiť účelnú, rýchlu a bezpečnú manipuláciu s výrobkom.
Vlastnosti obalu z hľadiska manipulačnej funkcie:
-  hmotnosť
-  objem
-  tovar
-  pevnosť
-  bezpečnosť uzáverov
-  odolnosť voči vonkajším vplyvom ....
Konštrukcia prepravných obalov je úzko spojená s paletizáciou a kontajnerizáciou. Od tejto spojitosti sa odvodzujú aj základné rozmery palety = 1 200 x 800 mm.

Vychodzím rozmerovým modulom  OBALU  je podľa ISO 600 x 400 mm.

Spoločne s manipulačnou funkciou je dôležité aj ergonomické riešenie obalov – prispôsobenie sa ľudskému telu /napr. jednoduché otváranie, ľahké uchopenie tovaru, opakované uzavretie obalov... /.

Informačná funkcia
- Zameriava sa na posledný článok logistického reťazca – na zákazníka.
Zákazní si na obale môže prečítať :
-  zloženie
-  trvanlivosť výrobku
-  dátum výroby/spotreby
-  návod na použitie
-  ošetrenie výrobku ...
!!!! Informačná funkcia je veľmi dôležitá počas prepravy!!!!
 
Obalový systém = Tovar + obal + proces balenia
-  Musí sa riešiť tak /ten obalový systém/ aby sa dalo dosiahnuť funkčné ekonomické optimum
 
Vplyv balenia na náklady a zákaznícky servis
Racionálne používanie obalov:
· znižuje celkové log. Náklady
· znižuje výrobné náklady
· zvyšuje úroveň zásobovania a distribúcie
· ovplyvňuje zákazníka pri posudzovaní servisu dodávateľa
 
Prínosy dobre zvoleného balenia:
·  ľahšie balenie znižuje náklady na dopravu
·  správne naplánované rozmery obalov zlepšujú vyťaženie skladov i dopravy
·  balenie, ktoré lepšie vyhovuje ekologickým požiadavkám, môže podniku ušetriť náklady na likvidáciu materiálov
·  vratné obaly znižujú objem odpadov
·  správne balenie znižuje mieru poškodenia
....... len doplnenie ak už nebudete mať o čom kecať :P .....

Ekológia a obaly
Zákon o obaloch obsahuje ustanovenia týkajúce sa prevencie vzniku odpadov z obalov a ich vplyvy na ŽP.
V tom zákone je:
-  zloženie, vlastnosti a označovanie obalov
-  práca a povinnosti PO a FO pri používaní obalov
Uskutočnenie týchto cieľov upravujú nasledujúce časti v zákone:

- prevencia – znižovanie množstva a škodlivosti materiálov, ktoré obaly obsahujú a znižovanie množstva samotných obalov
- požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov
- zálohovateľné obaly
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021