Multimodálna preprava

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 024 slov
Počet zobrazení: 4 859
Tlačení: 401
Uložení: 313
Multimodálna preprava – KOMBINOVANÁ  PREPRAVA
UIRR – Medzinárodný zväz spoločností kombinovanej dopravy – tento zväzok koordinuje spoluprácu žel., cestných dopravcov a prevádzkovateľov kombinovanej dopravy.
KD je definovaná podľa smernice rady EÚ č 92/106:
Kombinovaná doprava znamená prepravu tovaru medzi členskými štátmi, kde prepravná jednotka použije v počiatočnom alebo koncovom úseku cestnú dopravu a na zostávajúcom úseku železničnú vodnú či námornú dopravu, ktorú vykoná medzi bodom kde bol tovar naložený v žel. stanici abo prístave a vyložený v žel. stanici abo prístave abo vo vnútri polomeru nepresahujúcom 150 km vzudšnou čiarou.

TCK základňa KD:
• Prepravné jednotky
• Dopravné prostriedky rôznych druhov dopráv
• Dopravné cesty a prekladiská KD /terminály/

Prepravné jednotky:

KONTAJNERY: sú opakovateľne použiteľné prepravné a skladovacie prostriedky, ktoré tvoria úplne abo sčasti uzatvorený priestor určený na prepravu nákladu. Základ tvoria dvadsaťstopový univerzálny kontajner s uzavretými stenami – od neho je odvodená aj TEU (vyjadrená kapacita v KD). Druhy:
Univerzálny kontajner ISO (20´) – je určený na rôzne druhy kusových materiálov, možno ho nakladať vo zväzkoch abo voľne ložený. ISO1C – 20 stopový 6 metrov, ISO1B 9 metrov a ISO1A 40 stopový 12 metrov. Do ISO 1C sa zmestí 11 auro paliet do 1 vrstvy.
High Cube (40´) – extra veľký kontajner na prepravu suchého nákladu.
Otvorený kontajner – OPEN TOP (20´) – na prepravu a krátkodobé uskladňovanie sypkých/zrnitých substrátov. Možno ho plniť aj vyprázdňvať z vrchu.
Výsypný kontajner (20´) – na prepravu a krátkodobé uskladňovanie sypkých substrátov, kt. nemusia byť chránené poveternostnými vplyvmi. Možno ho plniť vrchom a vyprázdňovať pomocou sklopného návesu.
Bull kontajner (20´) – na prepravu a krátkodobé uskladňovanie sypkých substrátov, kt. musia byť chránené  pred poveternostnými vplyvm. Plní sa 3 strešnými otvormi, vyprázdňuje sa sklopným návesom.
Plošinový kontajner – Flat Rack (20´) – vhodný na ťažký a nadrozmerný náklad. Jeho výhodou je, že sa môže zložiť jeho predná aj zadná stena.
Kontajner POOL (20´) – rovnaké využitie ako kontajner ISO, ale je širší – má väčší ložný objem – uložiť možno 14 europaliet v jednej vrstve).
Izotermický kontajner Refrigerated (40´) – je schopný udržiavať vútornú teplotu od – 20°C po + 20°C – preprava chladených a mrazených nákladov.
Cisternový kontajner Tank Container (20´) – preprava kvapálnych tovarov.
Chladiaci kontajner Reefer (20´) – na prevoz tovaru, kt. musí byť prepravovaný pri konštantnej teplote.
Rolkontajner ACTS – určený na prepravu druhotných surovín a odpadu. Nepotrebuje na svoju manipuláciu terminál KD.
VÝMENNÉ  NADSTAVBY: sú to unifikované a od dopravného prostriedku oddeliteľné skrine. Ich vnútroný priestor umožňuje bez problémov ukladať europalety, čím sa lepšie využíva plocha výmenných nadstavieb. V koncových bodoch prepravy možno výmennú nadstavbu zložiť a naložiť na vozidlo bez pomoci manipulačných zariadení. Nevýhodou je, že ich nemožno stohovať.
PODVOJNÝ  NÁVES: má špeci spevnenú konštrukciu, ktorá umožňuje spojenie návesov do vlaku len pomocou podvozku. Výhodou je menšia náročnosť na dopr. prostriedky. Na SK sa nevyužíva.
LIGHTERY,  PLÁVAJÚCE  KONTAJNERY: Lightery su tlačné člny osobitnej konštrukcie, ktoré sa používajú v systéme vodnej KD rieka – more.
Dopravné prostriedky používané v KD:
• Cestné dopravné prostriedky (návesová a prívesová súprava)
• Železničné dopravné prostriedky (tvoria ju vozne na prepravu cestných návesov/TASCHENvozne/ a súprav/ a veľkých kontajnerov a výmenných nadstavieb/RO/LAvozne/)
• Plavidlá pre KD (kontejnerové lode  - patria sem tlačné zostavy a motorové nákladné lode, môžu nakladať 4rady Kontajnerov ISO 1C a RO/RO plavidlá)
Dopravné cesty: v podmienkach SR v rámci KD sa využívajú najmä cestné komunikácie, železnice a minimálne rieky – Dunaj.
Rozvoj KD na SR je neuspokojivý, spôsobuje to najmä:
L nepružná železničná doprava
L nedostatočné manažérske skúsenosti v riadení a organizovaná prepravných systémov
L nedostatočné tck vybavenie terminálov KD
L nedostatočná legislatíva v oblasti KD
L roztrieštenosť výrobných a podnikateľských aktivít v SR
SR má v rámci EÚ významnú geografickú polohu – vedú tadeto významné koridory:
IV Berlín/Norimberg – Praha – BA – Budapešť – Constanca
V Terst/Rijeka – Ljubľana – Budapešť – BA – ZA – Ľvov
VI Gdaňsk – Varšava – ZA
IX Kraków – Plaveč – PO – KE – Čaňa – Budapešť
Obchodná plavba sa na území SR realizuje na rieke Dunaj, Váh a Bodrog. Na Dunaji sú 3 vnútrozemské prístavy v BA, Komárne a Štúrove.
Prepravné sytémy:
Kontajnerový prepravný systém – nákladové jednotky sú tu ISO kontajnery, používajú sa pri zámorských prepravách. Kontajnery sa prekladajú pomocou žeriavov a špeci prekladačov.
Systém prepravy výmenných nadstavieb – na rozdiel od kontajnerov majú vpodperné nohy a nevyžadujú si manipulačné zariadenia.
Systém prepravy cestných návesov – konštrukčne sú upravené na uchytenie pomocou kliešťového závesu. Musia mať špeci vystužený rám.
Systém prepravy cestných súprav RO/LA – celé jazdné súpravy sa prepravujú na špeci žel. plošinových vozňoch so zníženou podlahou. Vozidlá plynule za sebou vchádzajú/schádzajú na plošinu vozňa. Nákladka sa vykoná pomocou rampy. Vo vlakoch sú lôžkové vozne pre vodičov súprav.
Systém prepravy ACTS – nákladovou jednotkou je tu špeci kontajner, ktorý sa „naťahuje“ na vozidlo hydraulickou rukou. Používa sa na prepravu odpadu a druhotých surovín.
Systém RO/RO – prepravujú sa ním cestné säpravy na špeci RO/RO lodiach. Tento systém vyžaduje nájazdovú rampu v prístave aj na lodi. RO/RO poloha sa nachádza v prístave BA Pálenisko a v terminály KD v Štúrove, ale nevyužíva sa.
Terminály KD: na SR v Dobrej pri Čiernej nad Tisou – vzhľadom na vybavenie je to skôr kontajnerové prekladisko.
Tck štandard pre terminály KD neexistuje, existujú len tck normy pre jednotlivé zariadenia terminálu. V naších podmienkach sú dva druhy terminálov bimodálny (železnica-cesta) a trimodálny (rieka-železnica-cesta). Terminály RO/RO a RO/LA  môžu mať terminály samostatne.
Rámcové požiadavky pre ideálny terminál intermodálnej dopravy sú:
J  Dĺžka žel. koľají  na vykládku a nakládku je 750 metrov
J  Dĺžka prístaviska minimálne 110 metrov
J  Hĺbka prístaviska pre ponor 2,80 – 3,50 metra
J  Manipulačné zariadenia schopné pracovať podľa noriem
J  Stopercentná záloha manipulačných zariadení
J  Kapacita terminálu má byť nastavená tak, aby mohol ucelený vlak KD abo plavidlo byť spracovaný do 1 hodiny a cestné nákladné vozidlá na rozvozy nečakali dlhšie ako 20 minút.

Operátori KD pôsobiacej v SR


Majiteľ Terminálu

Operátor Terminálu

Železničné Označenie

Slovenská Republika

SpaP – Prístav Bratislava

Eurokon,s.r.o.

Bratislava Pálenisko

SKD Intrans, a.s., Žilina

SKD Intrans Bratislava

Bratislava - ÚNS

Metrans (Danubia), s.r.o.

Metrans Dunajská Streda

Dunajská Streda Metrans

SKD Intrans,a.s., Žilina

SKD Intrans Žilina

Žilina Intrans

SKD Intrans,a.s., Žilina

SKD Intrans Košice

Košice Intrans

ŽSR Bratislava

ŽSR Ružomberok

Ružomberok - Lisková

ZSSK Cargo Slovakia,a.s., Bratislava

ZSSK Cargo Slovakia Dobrá

Dobrá TKD

Schéma terminálu Kombinovanej Dopravy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018