Potreby a statky

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 285 slov
Počet zobrazení: 6 154
Tlačení: 429
Uložení: 444
Potreby a statky. Vysvetliť pojem potreby, statky + klasifikácia statkov. Pojmy reprodukcia, výroba, výrobok, služba, tovar
 
Potreby
- sú základom ľudskej činnosti
je to vlastne uvedomelý alebo neuvedomelý nedostatok
- členíme z rôznych hľadísk:

A. 
Z hľadiska materiálnej podstaty:
1. Hmotné (materiálne)(potreba vlastniť auto...)
2. Nehmotné (psychické)(potreba lásky, porozumenia...)

B. 
Z hľadiska naliehavosti:
1. Primárne (potreba napiť sa, najesť sa...)
2. Sekundárne (luxusné, vzácne, potreba vlastniť Porsche...)

C. 
Z hľadiska počtu subjektov:
1. Individuálne (potrebujem sa najesť...)
2. Kolektívne (potrebujeme mať vlastnú triedu...)

Statky

- všetko užitočné čo uspokojuje ľudské potreby
- členíme ich z rôznych hľadísk:
A.  Z hľadiska dostupnosti:
1. Voľné (nachádzajúce sa v prírode v neobmedzenom množstve, hríby...)
2. Viazané (vzácne) (sú v obmedzenom množstve a získať ich môžeme len zo značným úsilím, chlieb...)
B.  Z hľadiska formy:
1. Hmotné (auto, šperk...)
2. Nehmotné (vzdelanie, služby...)
C.  Z hľadiska účelu:
1. Výrobné (suroviny)
2. Spotrebné (stolička)
D.  Z hľadiska vlastníctva:
1. Súkromné (vlastní ich len jedna osoba, notebook...)
2. Verejné (sú určené pre verejnosť, diaľnice, osvetlenie...)

Výroba

- aby človek mohol uspokojovať svoje potreby musí vyrábať
- je to premena výrobných faktorov VF (pôda, práca, kapitál), ktoré tiež označujeme ako VSTUPY – INPUTY na výrobky alebo služby, čiže VÝSTUPY –
OUTPUTY

VF (INPUTY) - > VÝROBA - > PRODUKTY (OUTPUTY) ----VÝROBA
  --SPOTREBA
  Výrobky
  - sú hmotné ekonomické statky a to:
•  Predmety krátkodobej spotreby (chlieb, múka...)
•  Predmety dlhodobej spotreby (auto, dom...)
•  Kapitálové statky (stroje, zariadenia...)

Služby
-sú nehmotné ekonomické statky, ktoré sa spotrebúvajú v momente, keď sa poskytujú (hotelové, reštauračné služby...)
Reprodukcia
-výrobky a služby určené na predaj na trhu a kúpu sa nazývajú tovar

-celý proces ako neustále sa opakujúci kolobeh výroby, rozdeľovania, výmeny a spotreby sa nazýva reprodukcia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.2)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016