Trh a subjekty trhu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 342 slov
Počet zobrazení: 4 181
Tlačení: 300
Uložení: 332
Trh a subjekty trhu. Aké typy poznáme.
 
Trhový mechanizmus
- v trhovom systéme je celá ekonomika koordinovaná trhom a trhovým systémom – mechanizmom
- pojem trhový mechanizmus je odvodený od slova trh
- Trh je miesto kde sa stretáva kupujúci a predávajúci
- kupujúci chce čo najlepšie kúpiť, predávajúci čo najlepšie predať, teda ich zaujíma cena
- Trh je napríklad obchod, veľkoobchod, supermarket, burza...
- trhy delíme z rôznych hľadísk:
Typy trhov:
A.  Hľadisko – podľa počtu predávaných tovarov a služieb:
a. Čiastkový trh – predáva sa a kupuje sa na ňom len jeden druh tovaru
b.  Súhrny (agregátny) – predáva sa a kupujú sa na ňom rôzne druhy tovarov
B.  Hľadisko – podľa predmetu kúpi a predaja:
a. Trh tovarov a služieb – predávajú a kupujú sa na ňom tovary a služby určené na osobnú spotrebu
b.  Trh výrobných faktorov – predávajú a kupujú sa na ňom výrobné faktory (pôda, práca, kapitál)
c. Finančný trh – obchoduje sa na ňom s peňažnými prostriedkami
C.  Hľadisko – územné:
a. Miestny (regionálny) trh – je na území istého regiónu a pre ktorý je typický nejaký produkt (Orava, Kysuce)
b.  Národný trh – v rámci jedného štátu je chránený štátom a clami 
c. Svetový trh – prekračuje hranice štátov, vznikol na základe medzinárodnej deľby práce, kooperácie, špecializácie
- na každý trh vstupujú určité subjekty (účastníci) a každý z nich sleduje svoje vlastné záujmy a ciele
- medzi subjekty trhu patria firmy, domácnosti a štát:
Ð Firmy (podniky, výrobcovia) sú subjekty, ktoré vyrábajú tovary a služby a na trh prichádzajú s cieľom predať ich, čiže vystupujú ako predávajúci. Môžu však vystupovať aj ako kupujúci a to vety, keď kupujú výrobné faktory. Vstupujú na trh preto, aby dosiahli zisk.
Ð Domácnosti (spotrebitelia) vystupujú na trh tovarov a služieb ako kupujúci a na trhu výrobných faktorov ako predávajúci, lebo predávajú svoju prácu, pôdu alebo kapitál. Vstupujú na trh preto, aby poskytnutím výrobných faktorov čo najlepšie uspokojili svoje osobné potreby.
Ð Štát je špecifickým subjektom trhu. Vstupuje na trh najmä vtedy, ak je potrebné odstraňovať negatívne prejavy trhu alebo stimulovať (podporovať) pozitívne vplyvy. Na trhu vystupuje aj ako predávajúci aj ako kupujúci. Štát by mal však predovšetkým ochraňovať a podporovať slobodné, konkurenčné trhové prostredie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020