Pojem mzda

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 382 slov
Počet zobrazení: 12 260
Tlačení: 516
Uložení: 453
Definujte pojem mzda. Uveďte a porovnajte typy mzdy. Čo je cieľom benefitov a uveďte príklady.
 
Mzda
- je odmena za vykonanú prácu
- je to cena práce a zároveň ekonomický výsledok práce tak VF
- mzda môže mať 2 formy:
•  Časová – vyjadruje odmenu za odpracovaný čas -> hovoríme o dennej, týždennej či mesačnej mzde
•  Úkolová – je to upravená forma časovej mzdy, pri určovaní jej výšky sa vychádza u priemerného počtu vyrobených výrobkov, ktoré urobí pracovník za určitý čas
- je nástrojom zvyšovania intenzity práce, lebo pracovník sa snaží vyrobiť viac, aby dosiahol vyššiu mzdu
- dôležitá je tiež kvalita vyrobeného produktu – vyrábané poťahy do auta
- taktiež rozlišujeme mzdu nominálnu a reálnu:
¨ Nominálna mzda je množstvo peňazí, ktoré dostáva pracovník
¨ Reálna mzda je množstvo tovarov a služieb, ktoré si za túto nominálnu mzdu môže kúpiť
- závisí od:
· Od výšky nominálnej mzdy
· Od úrovne cien tovarov a služieb
· Od daňového zaťaženia obyvateľstva
Mzdová diskriminácia
- mzdové rozdiely medzi jednotlivými skupinami v ekonomike
- v rôznych krajinách či rôznych časových obdobiach sa mzdy odlišujú
- mzdové rozdiely sa vyskytujú v rámci jednej ekonomiky a jednotlivých odvetviach i medzi jednotlivcami, hovoríme o mzdovej diskriminácii
 
Benefity sú jedným z dôležitých kritérií pri posudzovaní atraktivity firmy v očiach jej zamestnancov.
Už pri vyjednávaní platu na pohovore neodmietajte prácu len kvôli platu, ktorý nezodpovedá vašim očakávaniam. Peniaze nemusia byť všetko, ak vám zamestnávateľ o niečo nižší plat vykompenzuje napríklad služobným autom aj na súkromné účely, či mobilným telefónom, alebo pripojením na internet z domu. Tieto výhody vám môžu zvýšiť plat až o niekoľko desiatok eur.
Nefinančné odmeňovanie je pre zamestnancov výhodné. Ak od zamestnávateľa dostanete predplatené poukážky, z nich už neodvádzate žiadne dane ani odvody. Váš reálny príjem sa takto teda zvyšuje.
Najobľúbenejšie benefity
Slovenské spoločnosti najčastejšie poskytujú svojim zamestnancom tieto benefity:
 
• stravné lístky/závodná jedáleň,
• mobilný telefón,
• firemný automobil na súkromné účely,
• občerstvenie na pracovisku,
• príspevky na kultúrne podujatia,
• príspevky na športové aktivity,
• doplnkové dôchodkové poistenie, úrazové poistenie,
• dovolenka navyše,
• kompenzácia PN,
• preplácanie vzdelávacích aktivít,
• preplácanie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti.
 
Najrozmanitejšie a najštedrejšie benefity vám môžu ponúknuť zamestnávatelia v IT sektore, v telekomunikáciách, vo farmaceutickom priemysle, finančných inštitúciách. Niektoré spoločnosti poskytujú aj neštandardné benefity. Letecké spoločnosti dávajú zamestnancom letenky zdarma, alebo za nižšie ceny. Poskytujú im internetové pripojenie z domova, príspevky, či zľavy na vzdelávanie detí, výhodné dovolenky. Takéto benefity sú často späté s činnosťou, ktorú zamestnávateľ vykonáva.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019