Vysoká nezamestnanosť na SVK

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 151 slov
Počet zobrazení: 2 123
Tlačení: 141
Uložení: 163
Zhodnoťte problematiku vysokej nezamestnanosti na SVK. Uveďte typy nezamestnanosti + formy nezamestnanosti.
 
Nezamestnanosť
- práceschopné obyvateľstvo rozdeľujeme do 2 skupín:
· Zamestnaný – majú prácu
· Nezamestnaný – nemajú prácu
- zamestnaný + nezamestnaný = pracovné sily
- prirodzená miera nezamestnanosti je taká nezamestnanosť, pre ktorý je počet nezamestnaných nižší alebo rovnaký ako počet voľných pracovných miest
- takáto nezamestnanosť nazývame aj ako dobrovoľnú nezamestnanosť
- poznáme viaceré formy dobrovoľnej nezamestnanosti medzi hlavné patrí:
Frikčná – súvisí s migráciou pracovných síl so zmenami zamestnania a pod.
Štrukturálna – vzniká z nesúladu medzi ponukou práce a dopytom po práci, keď dopyt po určitej práci stúpa
Cyklická (sezónna) – spôsobuje ju nízky dopyt po práci, keď je narušená celková rovnováha ekonomiky
 
- nedobrovoľná nezamestnanosť predstavuje taký stav v ekonomike, keď počet voľných pracovných síl je absolútne väčší než počet voľných pracovných miest
- mieru nezamestnanosti vyjadrujeme vzorcom

u – miera nezamestnanosti
U – počet nezamestnaných
L – počet pracovných síl
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012