Činnosť obchodných podnikov

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 964 slov
Počet zobrazení: 2 868
Tlačení: 213
Uložení: 209
Činnosť obchodných podnikov
 
1. Obchod
- odvetvie národného hospodárstva, ktorý je medzičlánkom medzi výrobou a spotrebiteľom

2. Funkcie obchodu
1. preklenovacia - zameriava sa na odstránenie priestorového a časového nesúladu medzi výrobou a spotrebou
 
priestorová - vyplýva najmä z prírodných podmienok (južné ovocie sa pestuje iba v určitých oblastiach) alebo zo sústreďovania výroby na určitom mieste (úlohou obchodu je prepraviť tovar z miesta výroby do miesta spotreby)
časová - výroba určitých tovarov je sústredená do určitého obdobia (napr. zber plodín), ale jeho spotreba sa uskutočňuje po celý rok alebo opačne – výroba prebieha celý rok a spotreba je iba v priebehu pár mesiacov (túto funkciu plnia najmä veľkoobchody)
 
2. kvantitatívnaspočíva v odstraňovaní nesúladu medzi vyrobeným a požadovaným množstvom
zberová - obchod sústreďuje tovar od rôznych výrobcov v čiastkových množstvách a ponúka ho na určitom mieste
rozdeľovacia - obchod nakupuje vo veľkých množstvách od výrobcov, ale spotrebiteľovi predáva v malých množstvách
 
3. kvalitatívnaje zabezpečovaná:
zošľachťovaním tovaru (mletie kávy, zrenie ovocia,..)
pretváraním výrobného sortimentu na obchodný (obchod s potravinami ponúka výrobky rôznych výrobcov)
 
4. úverová – obchod umožňuje nákup na úver
5. poradenská – poskytovanie odborných rád o tovare, jeho vlastnostiach, používaní
6. informačná – obchod prenáša informácie medzi výrobou a spotrebiteľmi a naopak
7. doplnkové – napr. úprava odevov podľa požiadaviek zákazníkov, balenie tovaru, doprava,...
8. funkcia prevzatia rizika – obchod na seba preberá riziká spojené so skladovaním a dopravou, rizika nižšieho predaja ako je ponuka
 
3. Veľkoobchod (VOO)
Znaky VOO:
1.  nakupuje tovar vo veľkom množstve u špecializovaných výrobcov a dovozcov
2.  predáva tovar väčšinou MOO- dníkom, iným VOO alebo výrobcom na ďalšie spracovanie
3.  často sa nakupuje podľa typov, noriem, štandardov
4.  vytvára veľké zásoby tovaru a skladuje ich v skladoch
5.  preberá na seba náklady na skladovanie
6.  nesie riziká spojené s nákupom, dopravou a skladovaním tovaru
7.  pretvára výrobný sortiment na obchodný
8.  základnou prevádzkovou jednotkou je sklad
 
Maloobchod (MOO)
- uskutočňuje predaj tovarov konečným spotrebiteľom na ich osobnú spotrebu
Znaky MOO:
1.  nakupuje vo veľkých množstvách prevažne od veľkoobchodníkov
2.  predaj prevažné konečným spotrebiteľom na osobnú spotrebu
3.  predaj v malých množstvách
4.  za maloobchodnú činnosť sa považuje aj prevádzkovanie zariadenia spoločného stravovanie
 
 
4.
Cash and Carry

- je založený na princípe zaplať a odvez
- nevystavuje faktúry, nevybavuje objednávky (Metro,..)
- zákazníkmi sú najmä živnostníci

Znaky:

- nákup samoobslužnou formou
- nákup je zväčša možný len na základe nákupných preukazov
- nákup je možný len v určených minimálnych množstvách
- platí sa len v hotovosti alebo platobnou kartou
- zákazník si tovar odvezie sám

 
Výhody
pre VOO-dníkov:

- nakupujú veľké množstvá u výrobcov alebo dovozcov a tým dosiahnu nižšie ceny
- tým, že nemajú náklady na prepravu môžu mať nižšie ceny
- keďže sa platí v hotovosti, nemá neplatičov
- zákazníci sa obsluhujú sami a tým majú menšiu potrebu pracovných síl

pre zákazníkov:
- môžu si tovar pred kúpou pretrieť, majú prehľad o sortimente a kvalite
- rýchly presun tovaru
- nemusia skladovať veľké zásoby a tým majú menšie náklady na skladovanie
- nakupovanie menšieho množstva v kratších intervaloch vyžaduje menší kapitál na podnikanie

pre dodávateľov do VOO:
- dodávatelia majú väčšiu istotu, že VOO za tovar zaplatí, keďže nemá neplatičov
- dodávatelia získajú od VOO informácie o dopyte, konkurencii
 
Nevýhody
- potreba hotovosti na platenie, riziko straty a krádeže peňazí
- potreba nákupného preukazu
- limitované minimálne množstvá odberu
- náklady na prepravu, strata času nakupovaním

VOO s regálovou službou
- VOO má svoje regále (sú jeho vlastníctvom) v MOO
- pravidelne dopĺňa tovar v týchto regáloch. MOO platí len predaný tovar (NIVEA, CHIO CHIPS,....)

5. obchodné centrá
- sústreďujú sa tu rozličné typy maloobchodných predajní, ale aj služieb
- môžu vzniknúť:
o  zoskupením rôznych majiteľov pod jednou správou
o  vedenie centre rozhoduje o výbere nájomcov a sortimente predaja
- často má charakter obchodno-zábavného centra, ktorý poskytuje rôzne služby (kiná, kaviarne, fitnescentrá,...) (MAX, OPTIMA, AUPARK)

obchodné domy
- široký a nie príliš hlboký sortiment
- jednotlivé druhy tovaru sa predávajú v samostatných oddeleniach
- sú v menších mestách

obchodné strediská
- veľký počet nezávislých predajní
 
supermarkety
- najčastejší typ MOO
- široký sortiment potravinového tovaru, nepotravinový tovar je doplnkovým tovarom
- samoobslužný predaj
- časť tovaru sa predáva pultovým predajom (údeniny, šaláty...)
- sú umiestnené v centrách, na okrajoch miest, v nákupných centrách

hypermarkety
- predajná plocha nad 2 500 m2
- samoobslužný predaj
- minimálne poskytovanie služieb v predajni
- použitie moderných techník na kontrolu obratu a zásob na sklade
- nižšie ceny oproti iným predajniam
- využívanie rôznych zliav, akcií
- široký sortiment potravinárskeho aj nepotravinárskeho tovaru
- ponuka služieb cestovných kancelárií, bánk, čistiarni....(TESCO, HYPERNOVA,...)

PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY
- pečivo je v zadnej časti predajne, aby zákazník prešiel celou predajňou a vybral si aj iný tovar
- neznámy a drahší tovar je uložený v regáloch vo výške očí aby upútal, lacnejší tovar na úrovni podlahy
- veľké vozíky, úzke uličky medzi regálmi
- vyčlenený akciový tovar
- ochutnávky
- príjemná hudba
- pútavé nápisy, sladkosti a hračky pri pokladni
- zmena umiestnenia tovaru v predajni

predajne s predĺženou prevádzkou
- menšie predajne v blízkosti bydliska, predávajú základné potraviny, nápoje, poskytujú služby zákazníkom 24 hodín denne

špecializované predajne
- majú úzky a zároveň hlboký sortiment – málo tovarových skupín vo veľa variantoch
- (obuv: pánska, dámska, detská, športová,..)

6. technologický postup v MOO-nej predajni (obchodné operácie v predajni)
 
1.  nákup tovaruzačína zisťovaním dopytu => na jeho základe zostavíme objednávku, vybavená objednávka z veľkoskladu príde aj so sprievodnými dokladmi – faktúra a dodací list
a) odber tovaruzamestnanec predajne prepočíta prepravné obaly (palety, kartóny,..) a porovná s údajmi na dodacom liste
b) prebierka tovaruzisťovanie chýb v množstve, kvalite, záručných lehotách, kompletnosti; ak sa zistia nedostatky - reklamácia
2.  skladovanie tovaruúlohou je prekonať časový a priestorový nesúlad medzi dodávkou a predajom
3.  príprava tovaru na predaj – porciovanie, váženie, montáž, označenie tovaru cenou, preskúšanie tovaru pred vystavením, doplňovanie tovarov do predajných miestností
4.  predaj – základná činnosť MOO
 
7. elektronické registračné pokladne
 
Výhody pre predávajúceho
- poskytuje informácie o výške predaja v naturálnych jednotkách i v eurách, o počte obslúžených zákazníkov v jednotlivých hodinách i celkom, o výške tržby za jednotlivé tovarové skupiny
- skracuje čas inventúry
- poskytuje informácie o zásobách
- zlepšuje výkon zamestnanca

Výhody pre zákazníkov
- urýchľuje predaj
- zlepšuje úroveň služieb
- poskytuje prehľadné informácie o predaji pomocou pokladničných blokov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018