Platobné karty

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ref_allfor (16)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.09.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 406 slov
Počet zobrazení: 2 690
Tlačení: 214
Uložení: 245
Platobné karty

V dnešnom svete sa čím viac stretávame s rôznymi platobnými kartami. Každý človek sa stretol s termínom ako:
 - platobná karta
 - kreditka
 - debetná karta
 - bezkontaktná karta

Platobná karta je platobný prostriedok bezhotovostného platobného styku, ktorý majiteľovi umožňuje vyberať hotovosť (z bankomatu, na pobočke banky), a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu, imprintera). Ide o plastovú kartu štandardizovanej veľkosti vybavenú magnetickým kódom (pásikom) alebo čipom. Vydavateľom platobnej karty je banka, resp. iná finančná inštitúcia.

Medzi hlavné výhody platobných kariet patrí:
- bezpečnosť (nehrozí riziko ukradnutia hotovosti),
- rýchlosť (platba trvá približne 30 sekúnd, niekedy i menej),
- doplnkové služby (cestovné alebo úrazové poistenie),
- pri platbe kartou v zahraničí sa používa výhodnejší výmenný kurz

Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta. Tento druh karty dávajú banky takmer ku každému bežnému účtu. V praxi to znamená, že akákoľvek platba je automaticky preverená v banke, či je na účte dostatok finančných prostriedkov a následne sú peniaze stiahnuté z účtu. Pokiaľ účet nedovoľuje ísť do mínusu, alebo na účte nie je dané množstvo peňazí, platba nebude zrealizovaná.

 Rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou spočíva najmä v tom, že pri debetnej karte máte k dispozícií len svoje finančné prostriedky. Takže ak na účte máme k dispozícií 100€ tak nie je možné minúť a zaplatiť viac ako je množstvo disponibilných finančných prostriedkov na účte.

 Pri kreditnej karte je to ale trocha inak. Limit kreditnej karty je potrebné stanoviť v spolupráci s bankou. Takže ak máme na účte spomínaných 100€, ale povolené prečerpanie 1000€, tak môžeme zaplatiť kartou až 1100€.

 Samozrejme ide svojím spôsobom o pôžičku v banke, a minuté prostriedky je potrebné podľa podmienok konkrétnej banky vrátiť. Väčšina bánk k svojej kreditnej karte poskytuje takzvané bezúročné obdobie.

 Bezúročné obdobie sa pri kreditných kartách pohybuje najčastejšie v rozmedzí 40 až 55 dní. Dĺžka bezúročného obdobia ovplyvňuje dátum splatnosti. Využiť bezúročné obdobie znamená splatiť všetko, čo bolo kartou zaplatené v priebehu jedného mesiaca do istého dňa ďalšieho mesiaca.

Špeciálnym typom kreditných kariet sú tzv. co-brandované kreditné karty, ktoré vydávajú banky v spolupráci s partnermi z komerčnej sféry. Súčasťou týchto kariet býva vernostný program a sú určené klientom partnera.

Bezkontaktná platobná karta je vybavená čipom, ktorý umožňuje na špeciálnych platobných POS termináloch platbu bezkontaktne. Obchodník zadá sumu, ktorú požaduje stiahnuť z účtu klienta. Ak zákazník súhlasí, stačí ak priloží kartu k terminálu a platba prebehne v priebehu 5sekúnd. Na Slovensku sú tieto platby veľmi populárne a môžete ich využiť do výšky 20€ za platbu.
Zdroj: Odkaz1, Odkaz2, Odkaz3, Odkaz4
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039