Potreby a statky

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 220 slov
Počet zobrazení: 2 797
Tlačení: 174
Uložení: 193
Charakterizujte potreby a statky.
potreby – sú to vrodené alebo získané požiadavky ľudí, ktoré si človek uvedomuje ako pocity nedostatku
statky – všetko to, čo slúži na uspokojovanie potrieb

Uveďte na príkladoch členenie potrieb.
· podľa dostupnosti
o  hmotné (materiálne) – požiadavky mať, užívať veci, napr. mať auto, telefón...
o  nehmotné (nemateriálne, duševné) – požiadavky mať, užívať vedomosti, schopnosti, napr. vedieť šoférovať auto, ovládať cudzí jazyk
· podľa naliehavosti uspokojovania
o  životne nevyhnutné – sú dôležité pre život, napr. potreba jesť, piť,..
o  kultúrne a luxusné – nie sú pre život nevyhnutné, napr. potreba mať TV, ísť do kina,..
· podľa počtu nositeľov
o  Individuálne – potreby jednotlivca
o  kolektívne – celospoločenské potreby (napr. ochrana životného prostredia)

Na príkladoch uveďte klasifikáciu statkov.

· Podľa dostupnosti
o  voľné – vyskytujú sa voľne v prírode, v relatívne dostatočnom množstve (vzduch, voda)
o  vzácne – sú výsledkom výroby, predmet kúpy
· Podľa formy
o  hmotné – výrobky (potraviny, čistiace prostriedky)
o  nehmotné – služby (doprava, prenosy informácií, zdravotníctvo)
 
· Podľa účelu
o  spotrebné – slúžia na spotrebu (potraviny)
o  výrobné – slúžia na ďalšiu výrobu (suroviny)
· Podľa vlastníctva
o  súkromné – vo vlastníctve konkrétnej fyzickej/právnickej osobe
o  verejné – slúžia na uspokojovanie celospoločenských potrieb
Opíšte, čo obmedzuje spotrebiteľa pri uspokojovaní svojich potrieb.
-  spotrebiteľa obmedzuje napr. nedostatok finančných prostriedkov, kolísanie ceny výrobku alebo služby
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019