Pojem monopol

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 159 slov
Počet zobrazení: 4 690
Tlačení: 306
Uložení: 350
Definujte pojem monopol
MONOPOL – vyjadruje situáciu na trhu, kde existuje len jeden výrobca, ktorý diktuje ceny

Na príkladoch charakterizujte rôzne druhy monopolov.
Tajný monopol – neoficiálny monopol vzniknutý ako tajná dohoda  niekoľkých výrobcov napr. o cenách s cieľom zvyšovať zisk (v tomto prípade ide o nelegálne narušenie hospodárskej súťaže)
Prirodzený monopol – (monopol z konkurencie), monopolné postavenie vzniká prirodzeným súťažením na trhu, kde najúspešnejšia firma vytlačí konkurentov, a tým získa výsadné postavenie, môže existovať v odvetviach so sieťovou štruktúrou (elektrárne, vodárne, plynárne)
Administratívny monopol – je zriadený a chránený zákonom štátu. Neusiluje sa o konkurenciu, ani nie je motivovaný znižovať výrobné náklady alebo efektívne využívať potrebné vzácne výrobné faktory.

Uveďte, akým spôsobom sa štát bráni vzniku monopolov a prečo.
Keďže existencia monopolu na trhu je nezdravý jav (trhový mechanizmus zlyháva), štát prijíma rôzne protimonopolné opatrenia.  Slúžia na to protimonopolné úrady, ktoré kontrolujú situáciu na trhu, protimonopolné zákony – je protizákonné uzatvárať vzájomné dohody výrobcov o cenách.

Opíšte, akým spôsobom možno na trhu predísť vzniku monopolov.
-vznikom konkurencie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#monopol #Vysvetlite pijeme monopol #formy monopolov


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019